Formuláře (směrnice, pokyny)

Během roku Odbor sportu aktualizuje formuláře - v případě nejasností se obracejte na metodiky OS.

Další důležité formuláře budou průběžně doplňovány. Vaše připomínky, návrhy, doplnění apod. nám, prosíme, sdělte na Odbor sportu ČOS.

Sportovní akce + SMĚRNICE pro financování přeborů OS ČOS

Formulář č. 1 - Rozpočet sportovní akce OS ČOS

Formulář č. 2 -Vyúčtování sportovní akce OS ČOS - významná soutěž, přebor ČOS, soustředění, školení 2017

Směrnice č. 1 - Vnitřní směrnice pro financování přeborů OS ČOS

Směrnice č. 2 - Vnitřní směrnice pro financování významných soutěží OS ČOS

Formulář č. 3 - Hodnocení soutěže uspořádané z pověření OS ČOS

Žádosti OS ČOS

Formulář č. 4a - Žádost o Grant OS 2018

Formulář č. 4b - Žádost o příspěvek na činnost SO v župě 2018

Příloha k žádosti o přísp. na činnost SO v župě (tabulka T.J.)

Formulář č. 5 - Žádost o zřízení, pokračování SZM, VSD, VOM, VOD 2018

Přílohy 1-3 k formuláři č. 5 žádosti SZM, VSD, VOM, VOD 2018

Příloha k závaznému pokynu pro zřizování SZM, VSD, . . . . (Formulář údajů trenéra)

Závazný pokyn pro zřizování SZM, VSD, ...

Formuláře č. 5a – Vyúčtování z Programu III MŠMT za r. 2017 – SZM, VOD, VSD, SO v župě, grantů OS, TVZ a senioři OS + Pokyny k vyplňování:

Úvodní informace

Form. MŠMT 17 - P III - SZM

Form. MŠMT 17 - P III - VOD

Form. MŠMT 17 - P III - VOM

Form. MŠMT 17 - P III - VSD

Form. MŠMT 17 - P III - granty OS

Form. MŠMT 17 - P III - župní granty OS

Formulář č. 5b – Vyúčtování SZM z ČOV za r. 2017

Form. ČOV 17 – SZM

Formulář č. 6 Žádost o SI 2017

Směrnice č. 2 Směrnice OS k žádosti o strojní investice (SI) 2017

Inventarizace ČOS

Formulář č. 7 Prohlášení o inventarizaci zapůjčeného majetku z ČOS k 31.12.2017

Různé

Formulář č. 9 Nejúspěšnější sportovec ČOS roku 2017

Formulář č. 9a) Osnova sportovního životopisu sportovce nominovaného v anketě Nejúspěšnější sportovec ČOS roku 2017

Individuální sporty

Kolektivní sporty

Formulář č. 10 Sportovní legenda ČOS

Pokyny k návrhu na udělení ocenění sokolské sportovní legendy

Formulář č.11 Osnova  "Zprávy ŽOS 2017"

Termínové listiny

Termínová listina OS ČOS 2018 - Termíny odevzdání materiálů

Ostatní (různé)

Anketa "Trenérka – cvičitelka roku 2017"

Info + formulář