2017 rok československých legií

Formuláře (směrnice, pokyny)

Během roku Odbor sportu aktualizuje formuláře - v případě nejasností se obracejte na metodiky OS.

Další důležité formuláře budou průběžně doplňovány. Vaše připomínky, návrhy, doplnění apod. nám prosím sdělte na Odbor sportu ČOS.

Sportovní akce + SMĚRNICE pro financování přeborů OS ČOS

Formulář č. 1 - Rozpočet sportovní akce OS ČOS

Formulář č. 2 -Vyúčtování sportovní akce OS ČOS - významná soutěž, přebor ČOS, soustředění, školení 2017

Směrnice č. 1 - Vnitřní směrnice pro financování přeborů OS ČOS

Směrnice č. 2 - Vnitřní směrnice pro financování významných soutěží OS ČOS

Formulář č. 3 - Hodnocení soutěže uspořádané z pověření OS ČOS

Žádosti OS ČOS

Pokyny OS pro čerpání a vyúčtování dotací 2016

Formulář č. 4a - Žádost o grant OS 2017

Formulář č. 4b - Žádost o příspěvek na činnost SO v župě 2017

Příloha k žádosti o přísp. na činnost SO v župě (tabulka T.J.)

Formulář č. 5 - Žádost o zřízení, pokračování SZM, VSD, VOM, VOD 2017

Přílohy 1-3 k formuláři č. 5 žádosti SZM, VSD, VOM, VOD 2017

Příloha k závaznému pokynu pro zřizování SZM, VSD, . . . . (Formulář údajů trenéra)

Závazný pokyn pro zřizování SZM, VSD, ...

Formuláře č. 5a - Vyúčtování MŠMT – SZM, VOD,VSD,SO v župě, grantů OS, TVZ a senioři OS -2016:

Form. MŠMT III-VOM 2016

Form.MŠMT II-SZM 2016

Form.MŠMT III-VOD 2016

Form.MŠMT III-VSD 2016

Form.MŠMT III-granty OS na podp. ž. 16

Form.MŠMT IV-TVZ pro repre 16

Form.MŠMT III -granty OS na podp. odd. 16

Form.MŠMT III-T.J.OS senioři 16

Formulář č. 5b - Formulář ČOV – Vyúčtování SZM 2016

Formulář č. 6 Žádost o SI 2017

Směrnice č. 2 Směrnice OS k žádosti o strojní investice (SI) 2017

Inventarizace ČOS

Formulář č. 7 Prohlášení o inventarizaci zapůjčeného majetku z ČOS k 31.12.2016

Registrace T.J.

Formulář č. 8 Registrace sportovních oddílů OS ČOS T.J. pro rok 2017

Dopis župám, pokyny k vyplňování registrace sport. oddílů OS ČOS na rok 2017

Různé

Formulář č. 9 Nejúspěšnější sportovec ČOS roku 2016

Formulář č. 9a) Osnova sportovního životopisu sportovce nominovaného v anketě Nejúspěšnější sportovec ČOS roku 2016

Individuální sporty

Kolektivní sporty

Formulář č. 10 Sportovní legenda ČOS

Pokyny k návrhu na udělení ocenění sokolské sportovní legendy

Formulář č.11 Osnova "Zprávy ŽOS 2016"

Termínové listiny

Termínová listina OS ČOS 2017 - Termíny odevzdání materiálů

Partneři