Jednání starostky ČOS vedla k poskytnutí mimořádné dotace, jednání pokračují / 21.06.2017

Již druhý měsíc přetrvává krize financování sportu vyvolaná pozastavením dotačních titulů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která hrozila vyústit v kolaps, zejména v oblasti sportu pro všechny a především pak ve sportování dětí a mládeže. Situace ve financování sportu je stále velice špatná, ale poslední vývoj naznačuje, že intenzivní jednání, která reprezentanti českého sportovního prostředí – mezi nimi rovněž starostka ČOS Hana Moučková – vedli, dospěla k určitému pokroku.

Odstupující ministryně školství Kateřina Valachová na své poslední tiskové konferenci 20. června oznámila, že finance pro sport jsou postupně uvolňovány, ohledně Českého olympijského výboru Valachová rozhodla o mimořádné dotaci na přípravu olympioniků a financování je podle ní připraveno pro Českou obec sokolskou.

Jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy probíhala a probíhají jak v rámci společného postupu zástupců českého sportovního prostředí, tak i v individuální rovině. Starostce ČOS Haně Moučkové se při těchto jednáních podařilo dosáhnout toho, že odstupující ministryně rozhodla České obci sokolské poskytnout mimořádnou dotaci ve výši necelých 51 milionů korun, která bude sloužit k udržení činnosti spolku. Tato dotace řeší současnou kritickou finanční situaci, neznamená však, že problematika financování ČOS a de facto celého českého sportu je vyřešena, a to jak v současnosti, tak i pro další období. Předmětem pokračujících jednání jsou další neinvestiční programy MŠMT určené na sport v České republice, z nichž zatím nebyly vyplaceny žádné finance.

Starostka ČOS Hana Moučková v současnosti vede řadu dalších intenzivních jednání, a to jak v rámci společného postupu celého českého sportovního prostředí, tak rovněž v individuální rovině. Jednou z priorit těchto jednání je vedle finančního zajištění každodenního chodu ČOS rovněž finanční zajištění celospolečensky významné akce, jíž je XVI. všesokolský slet 2018, a to včetně jeho letošních příprav.