Starostka ČOS: branné spolky mají vychovávat k lásce a hrdosti k vlasti / 30.06.2017

Soustavné posilování vlastenectví, výchova k lásce a hrdosti k vlasti nebo vštěpování morálních hodnot nastupující generaci. To jsou podle starostky České obce sokolské Hany Moučkové klíčové úlohy, které by měly mít budoucí branné spolky. Jejich vznik má umožnit nový zákon, nad jehož záměrem v rámci kulatého stolu v budově Ministerstva obrany ČR v úterý 27. června debatovali zástupci 23 spolků a ministerstev vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a zahraničních věcí. Za Českou obec sokolskou se kulatého stolu zúčastnili starostka ČOS Hana Moučková a náčelník ČOS Petr Svoboda.

„Jen ten, kdo zmíněné hodnoty vyznává, je ochoten aktivně pro svoji zemi něco udělat a nevyčkávat, jak se situace vyvine,“ uvedla ve svém příspěvku Hana Moučková.

„Chceme podporovat zájmy a aktivity obyvatel a současné tím zvýšit naši obranyschopnost. Neradi bychom zákon připravovali za zavřenými dveřmi, zajímají nás názory veřejnosti. Proto dnešní kulatý stůl, proto diskusní skupina na našem Facebooku, která má za dva týdny existence už více než 500 členů,“ vzkázal zástupcům spolků ministr obrany Martin Stropnický, který se kulatého stolu nemohl zúčastnit kvůli jednání Poslanecké sněmovny.

Na jednání jej tak zastupovala náměstkyně pro řízení sekce právní Alena Netolická. Za Armádu ČR hovořil zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Jaroslav Kocián a podplukovník Otakar Foltýn.

Zástupci spolků, kteří přijali pozvání ke kulatému stolu, iniciativu ministerstva obrany vítají. Byly mezi nimi sportovní, potápěčské, kynologické, turistické svazy, aerokluby či zastřešující organizace pracující s dětmi a mládeží. Nechyběly ani některé spolky, které s resortem obrany již tradičně spolupracují, jako Svaz vojáků v záloze, Sdružení válečných veteránů a Československá obec legionářská. Ty by společně např. s Českou obcí sokolskou uvítaly, aby se podpořila výchova mladé generace k vlastenectví a morálním hodnotám.

„Vnímám celou problematiku, o níž se dnes hovořilo, v širších souvislostech. Žijeme ve složité době, kdy na jedné straně se mění klimatické podmínky doprovázené četnějšími živelnými událostmi, na straně druhé výbušná mezinárodní situace s válečnými konflikty a terorismem. Musíme tedy být připraveni čelit situacím, které tyto dva zmíněné jevy přinášejí. Základem musí být osvojení si tzv. „pohybové gramotnosti“ již u nejmladších generací. Podle statistik se v posledních letech zvyšoval počet dětí s nadváhou či přímo s obezitou. Těžko si asi lze představit člena branného spolku, kterému dělá problém uběhnout sto či několik set metrů či udělat kotoul,“ říká starostka ČOS Hana Moučková.

„Návrh věcného návrhu zákona je podřízen primárně principu dobrovolnosti. Návrhem koncipovaná nabídka podpory činnosti obcím, krajům, spolkům, církvím nebo náboženským společnostem, popřípadě dalším právnickým osobám je využitelná na základě rozhodnutí těchto subjektů. Veškeré aktivity pak budou realizovány mimo výkon branné povinnosti, i když připravenost občanů k obraně republiky má být cíleně využívána především v období vyhlášení ohrožení státu nebo válečného stavu. Nabyté dovednost jsou však využitelné i v běžném civilním životě,“ nastínila smysl připravované legislativy náměstkyně Netolická.

Vedle zapojování branných aktivit, dovedností při zvládání krizových situací či poskytování první pomoci do činnosti spolků se na kulatém stolu diskutovalo také o otázce držení zbraní či pořádání střeleckých soutěží ve vztahu k zajišťování obrany státu.

Partneři