Sportování dětí v ČR: Zdatnější jsou školáci v bohatších krajích / 07.09.2017

Čím lepší jsou ekonomické podmínky v jednotlivých krajích, tím zdatnější jsou v nich děti. Pohybovou zdatnost dětí také významně ovlivňuje dostupnost sportovních klubů. A to zejména na prvním stupni základní školy, tedy v době, kdy děti nejvíce získávají zdravé návyky a vztah ke sportu. Takové závěry přinesla analýza výsledků téměř 80 tisíc školáků, kteří ve školním roce 2016/2017 splnili všech osm disciplín projektu Sazka Olympijský víceboj, ve vztahu k ekonomickým ukazatelům v jednotlivých krajích České republiky a také ve vztahu k dostupnosti sportovních klubů podle největší české databáze Sport v okolí. V této databázi jsou rovněž i sokolské tělocvičné jednoty.

„Díky Sazka Olympijskému víceboji získáváme každý rok jedinečná data o českých dětech. Před dvěma lety jsme vyvrátili lety zažitou domněnku, že děti na venkově jsou zdatnější. Naopak, lépe jsou na tom školáci z velkých měst, což se každoročně potvrzuje,“ uvedl Robert Chvátal, generální ředitel Sazky na tiskové konferenci Českého olympijského výboru, na níž byly ve čtvrtek 7. září výsledky analýzy zveřejněny.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval dodal: „Pravidelně srovnáváme i pohybovou zdatnost dětí v jednotlivých krajích a v tomto žebříčku nejsou velké výkyvy. Proto jsme se letos zabývali příčinami těchto trendů a porovnali jsme výsledky s ekonomickými faktory a také se vzdáleností sportovních klubů od škol. Těší mě, že díky skvělé spolupráci se Sazkou jak na projektu Sazka Olympijský víceboj, tak na databázi klubů Sport v okolí můžeme přinášet nové závěry o zdatnosti českých dětí.“

V bohatších krajích rostou zdatnější děti

Výsledky dětí analyzoval a srovnával s dalšími faktory docent Tomáš Perič, kinantropolog a odborník na sport dětí z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V letošním ročníku Sazka Olympijského víceboje se ve spolupráci se společností SportAnalytik zabýval výsledky 79 540 školáků ve věku 5–16 let v osmi disciplínách, jež testují základní pohybové schopnosti dětí. Ty pak porovnal s aktuálními ekonomickými údaji statistického úřadu a s databází více než 15 tisíc sportovních klubů Sport v okolí.

„Analýza prokázala významnou závislost zdatnosti na hlavních ekonomických ukazatelích. V případě hrubého domácího produktu a vysokoškolské vzdělanosti je tato závislost silná u dětí na prvním stupni základní školy. To lze vykládat i tak, že děti sportují, když na to rodiče mají peníze a chápou sport jako významný. Děti už nesportují spontánně, ale při organizovaných aktivitách,“ vysvětlil Tomáš Perič.

Zdatnost stoupá s vyšším množstvím klubů v okolí

Analýza také ukázala, že fyzická zdatnost dětí – opět zejména na prvním stupni – se váže k dostupnosti sportovních klubů v okolí jejich školy. „Z analyzovaných dat vyplývá, že zejména u mladších dětí je zdatnost ovlivněna dostupností sportovišť. Za tímto údajem se bude patrně skrývat role rodičů, kteří musí děti v mladších věkových kategoriích na sportoviště doprovázet,“ zhodnotil výsledky Dino Numerato, přední český sociolog se zaměřením na sport z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Stejný názor má také bronzová olympijská medailistka a mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková, která v současnosti trénuje děti basketbal. „Z vlastní zkušeností vím, že u rodičů, kteří sami nejsou aktivními sportovci, je rozhodující kritérium pro výběr klubu právě to, aby byl blízko a dítě do něj došlo či dojelo samo,“ řekla Šárka Kašpárková, která se dlouhodobě podílí na projektu Sazka Olympijský víceboj.

Výdaje územních rozpočtů na tělovýchovnou činnost klesají

V pořadí krajů podle zdatnosti dětí zapojených do Sazka Olympijského víceboje jsou na prvních třech místech Praha, Liberecký a Pardubický kraj, které se na vrcholu tabulky objevují opakovaně. Poslední trojici tvoří Karlovarský, Plzeňský a Olomoucký kraj. „O zjištěných datech jsme informovali hejtmany. Kraje se na sportování dětí zaměřují. Úzce s námi spolupracují při organizování různých akcí. Víme, že s těmito zjištěními aktivně pracují a podporují sport dlouhodobě. Bohužel z oficiální databáze územních rozpočtů ministerstva financí vyplývá, že trend výdajů na tělovýchovnou a zájmovou činnost od roku 2010 výrazně klesl, ale přitom sport například přišel o možnost vícezdrojového financování z přímých odvodů loterijní daně do sportu,“ řekl Jiří Kejval.

„Od roku 2013 nám zákon umožňoval odvádět část loterní daně prostřednictvím Českého olympijského výboru na podporu mládežnického sportu. Nový loterní zákon ale s odvodem daně přímo do sportu nepočítá. To znamená, že Sazka nyní všechny finanční prostředky, loni to bylo 1,5 miliardy korun, musí odvádět do státního rozpočtu,“ dodal Robert Chvátal, generální ředitel Sazky. „Chtěli bychom, aby děti sportovaly samy od sebe a pro zábavu. Proto se snažíme budovat takzvanou olympijskou cestu. Sazka Olympijský víceboj má dětem ukázat cestu ke sportu už na základních školách. V databázi Sport v okolí nabízíme dětem a rodičům jednoduchou cestu, jak si najít blízký sportovní klub. V rámci aktivit Českého olympijského výboru podporujeme sportovce na jejich cestě k vrcholovému sportu i k těm nejlepším výkonům, ale zároveň prostřednictvím České olympijské nadace pomáháme sportovat dětem, jejichž rodiče si nemůžou dovolit zaplatit soustředění nebo vybavení.“