Sokol Tomáš Garrigue Masaryk / 13.09.2017

Letos 14. září si připomínáme 80 let od úmrtí T. G. Masaryka. Tomáš Garrigue Masaryk si byl velice dobře vědom velkého významu Sokola při vzniku Československé republiky. Až do své smrti byl věrným členem Sokola a vyzdvihoval jeho myšlenku. Když mohl, účastnil se společenských akcí a sletů, které Sokol pořádal.

Tomáš Garrigue Masaryk

7. 3. 1850 – 14. 9. 1937

Náš první prezident byl sám po celý život sokolem. V roce 1882 se na Karlově univerzitě setkával se zakladatelem Sokola Miroslavem Tyršem a diskutovali společně o sokolském programu. O dva roky později Tyrš zemřel a Masaryk přispěl na převoz jeho těla z rakouského Oetzu 10 zl. A tentýž rok vstoupil i do Sokola.

„O Sokole jsem se poprvé dověděl a jej trochu poznal z obrázku jako chlapec. Vidím ještě teď před sebou ten obraz sokola třímajícího vlající prapor.“

„Do Sokola jsem vstoupil z vlastní potřeby. Nepamatuji se, že by mě tam někdo zval.“

Nejdříve navštěvoval nejstarší jednotu – Sokol Pražský, později přestoupil do Sokola Malostranského, kde byl členem až do své smrti v roce 1937. Jablko nepadá daleko od stromu, a protože sokolská myšlenka se musí uplatňovat i doma, byla Charlotta Masaryková, dcery Alice a Olga a synové Herbert a Jan taktéž členy Malostranského Sokola.

„Sport i tělesná výchova je kus sociální a politické výchovy. V tělocviku se vychovává láska k poctivosti a čestnosti.“

Důležitá byla i spolupráce sokolů s budoucím prezidentem během první světové války. Krátce před svým odjezdem do zahraničí se Masaryk seznámil se starostou Československé obce sokolské dr. Josefem Scheinerem, který mu na cestu poskytl větší finanční obnos.

„Odjíždím,“ pravil mu Masaryk, „a místo mne bude k Tobě chodit dr. Beneš, můj důvěrník, jehož prostřednictvím budu Ti dávati zprávy.“

Tomáš Garrigue Masaryk si byl velice dobře vědom velkého významu Sokola při vzniku Československé republiky. Až do své smrti byl věrný Sokolu a vyzdvihoval jeho myšlenku. Když mohl, účastnil se společenských akcí a sletů, které Sokol pořádal.

"Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!"

V Malostranském Sokole – nahoře Alice Masaryková a vpravo dole Olga Masaryková

Přidejte se na některou z akcí konaných k 80. výročí úmrtí T. G. M. (zveřejňujeme jen některé)

Výstava v Lánech v Muzeu T. G. M. http://kladenskelisty.cz/151059/muzeum-t-g-m-lanech-zve-vystavu-nazvem-myty-skutecnost/

T. J. Sokol Židlochovice: neděle 17. 9. 2017 Masarykův kulturní dům v Židlochovicích 17:00, beseda 80 roků od úmrtí T. G. Masaryka: https://www.sokol-zidlochovice.cz/inpage/80-let-od-umrti-t-g-m/

Obec Čejkovice: neděle 17. 9. 2017 "Masaryk 80" – akce k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka, od 15:00 na hřišti za sokolovnou: http://www.cejkovice.cz/m/obec-7/kalendar-akci/

Prostějov: čtvrtek 14. 9. 2017, pietní akt k 80. výročí úmrtí T. G. M., na náměstí před budovou radnice: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/80-vyroci-umrti-prvniho-prezidenta-ceskoslovenske-republiky-t-g-masaryka.html

Město Strážnice: Průběh a význam bitvy u Zborova, 14. 9. 2017, 18:30, ZŠ M. Kudeříkové, 18:00 pietní akt u sochy T. G. Masaryka na náměstí Svobody: http://www.straznice-mesto.cz/prubeh-a-vyznam-bitvy-u-zborova/a-2658/p1=1258

Výstava Tomáš Garrigue Masaryk a rodina v Senátu: http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=27.6.2017&O=11&id=670

Hodonín: pietní akt 14. 9. 2017 od 17:00, náměstí 17. listopadu v Hodoníně: http://www.hokus.cz/udalosti/80-vyroci-umrti-t-g-masaryka/

Národní muzeum: výstava Fenomén Masaryk (k 80. výročí úmrtí), od 15. 9., Nová budova NM: http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Pripravujeme-HM/Fenomen-Masaryk.html

Knihovna Jiřího Mahena v Brně: Výstava k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka, už od 4. 9. do 30.9.: http://www.kjm.cz/udalost/masaryk-vystava

Masarykovo muzeum v Hodoníně: akce pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ: http://www.masaryk.info/akce/778/

Muzeum Jana Amose Komenského: Hudba v myšlenkách Masarykových - pásmo slova a hudby k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka: http://www.mjakub.cz/hudba-v-myslenkach-masarykovych?idc=1763

Domov seniorů T.G.M. Beroun: beseda Masarykův život, to je boj za pravdu, 14. 9. 2017 14:30: http://www.seniori-beroun.cz/novinka?id=370

Technické muzeum v Brně: program panorámy v roce 2017 - září - 80. výročí úmrtí T.G.M. - staré snímky: http://www.technicalmuseum.cz/expozice/historicka-stereovize/

Židlochovice: Výstava TGM, potrvá do 30. 9.: https://www.regionzidlochovicko.cz/kalendar-akci/obec/4869-zidlochovice/12251-vystava-tgm-zidlochovice.html

Zlín: pietní akt, 14. 9. 2017 13:00 před kongresovým centrem u Masarykovy sochy: https://www.zlin.eu/zlin-si-pripomene-80-vyroci-umrti-t-g-masaryka-aktuality-3854.html