Všem sokolským župám: Dotační program MŠMT r. 2017 – Program IV. – aktuální informace / 27.09.2017

V souvislosti se zrušením Programu IV. MŠMT - udržba a provoz sportovních zařízení zaslala starostka ČOS Hana Moučková dopis všem župám s aktuální informací.

Vážené sestry a bratři,

v návaznosti na zrušení Programu IV. – údržba a provoz sportovních zařízení si dovoluji sdělit aktuální informace:

● Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže se s definitivní platností rozhodlo zrušit program určený na údržbu a provoz sportovních zařízení z důvodu velmi časté legislativní nepřípustnosti vazby mezi střešní organizací jakožto příjemcem dotačního titulu a konečným uživatelem dotace, tedy jednotami či kluby, které jsou vlastníkem či dlouhodobým pronajimatelem nemovitého majetku.

Tato nepřípustnost se však netýká ČOS (hlavní spolek) a našich pobočných spolků (tělocvičných jednot), kde je vazba legislativně dána.

● Dle ujištění zástupců MŠMT z dnešního dne je připraveno nové vyhlášení tohoto programu, k němuž by mělo dojít přibližně za 3 týdny.

● Z jednání, která jsem na MŠMT spolu s ostatními zástupci sportovních organizací vedla, jsem přesvědčena, že naše dřívější dohody i nadále platí. Pan ministr Štech i náměstek pro sport pan Kovář mě opakovaně ujistili, že si uvědomují závážnost celé situace a důsledky absence tohoto programu pro činnost sokolských jednot.

● ČOS pečlivě sleduje vývoj této situace a je připravena okamžitě znovu zažádat MŠMT o dotace, jakmile bude program nově vypsán.

Se sokolským pozdravem

Ing. Hana Moučková, v.r.

starostka