Sokolské oběti při Památném dni sokolstva uctili předseda Poslanecké sněmovny i ministr kultury / 09.10.2017

Za přítomnosti představitelů státu a zástupců sportovních a společenských organizací si v neděli 8. října Česká obec sokolská připomenula památku všech členů, kteří ve více než 155leté historii Sokola položili své životy za svobodu a demokracii. Vzpomínkové akce se při příležitosti tohoto dne konaly rovněž v řadě sokolských žup a sokolských tělocvičných jednot.

Pietního aktu v sídle ČOS v Tyršově domě v Praze se účastnili předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR Jiří Růžička, ministr kultury Daniel Herman, a také představitelé sportovních a společenských organizací,jakonapříklad Československé obce legionářské, Klubu českých turistů, Křesťanské sportovní organizace Orel, Českého svazu bojovníků za svobodu. Přítomen byl rovněž velitel 1. praporu Hradní stráže Zdeněk Šísl.

„Sokol coby nositel svobody a demokracie byl trnem v oku všem nedemokratickým režimům,“ zdůraznil ve svém vystoupení předseda PSP ČR Jan Hamáček a připomenul jednu z akcí, která se koná v Památný den sokolstva – Noc sokolských světel. „Děti v celé republice si při noci světel připomenou ty, kteří odešli, abychom zde dnes mohli být my,“ dodal. Hosté i představitelé ČOS poté položili věnce k pamětní desce padlým sokolům za 2. světové války.

Letos 8. října uplynulo 76 let ode dne, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich svým výnosem rozpustil Českou obec sokolskou a zabavil její majetek. Při tzv. „sokolské akci“ v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, věznění, deportováni do koncentračních táborů.Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.Tento den – 8. říjen, který je tragicky zapsán v historii Sokola, si Česká obec sokolská každoročně připomíná jako Památný den sokolstva.