Reakce České obce sokolské na zavádějící článek na serveru Seznam.cz / 20.10.2017

Česká obec sokolská se dnes ohradila proti zavádějícímu článku, který vyšel na serveru Seznam.cz pod názvem „Po Peltově kauze nedá stát fotbalovým klubům na údržbu nic, raději nasype sokolům“. Text redaktora Luďka Mádla může budit dojem, že Česká obec sokolská získala výhodu na úkor jiných sportovních subjektů. Česká obec sokolská takové tvrzení důrazně odmítá a už požádala redakci serveru Seznam.cz, aby vyznění článku upravilo.

„Česká obec sokolská se v žádném případě nesnaží získat jakoukoliv výhodu na úkor jiných sportovních organizací. Konkrétně u zmíněného Programu IV to například ani není možné,“ uvedla starostka ČOS Hana Moučková. „V závěru roku 2013 jsme odvedli spoustu práce na novém znění stanov a její výsledky nebyly hned vidět. Nyní se jasně ukázalo, že jsme ji odvedli dobře,“ dodala hana Moučková.

Důvody, proč článek považujeme za zavádějící, jsou následující:

- Celkový objem prostředků, o který ČOS v rámci dotačního titulu Program IV žádá, je obdobný jako v předchozích letech. Není tedy pravda, a Program IV to ani neumožňuje, že by úspěšní žadatelé získali nějaký podíl z financí plánovaných původně pro ty neúspěšné.

- ČOS měla zmiňovanou strukturu pobočných spolků vždy a pro dotační systém MŠMT, včetně Programu IV, byla tato struktura vždy vyhovující. Nejde tedy o žádnou novinku, která by měla některé sportovní subjekty zvýhodnit a jiné znevýhodnit.

- Po jarní aféře prošel dotační proces MŠMT několika audity, které prováděly například NKÚ, kontrolní orgány MŠMT a další. Jejich výsledkem bylo, že MŠMT začalo inkriminovanou spolkovou strukturu vyžadovat. Na tento rozhodovací proces neměla ČOS žádný vliv a o výsledku se dozvěděla – stejně jako ostatní – při znovuvyhlášení programu IV.

„Letošní kritická situace ve financování českého sportu postihla ČOS stejně jako ostatní a její řešení hledá ČOS společně se ostatními sportovními organizacemi. Proto nás podobné náznaky poškozují,“ uvedla starostka Moučková.