Aktuální informace k článku v říjnovém vydání časopisu Sokol / 01.11.2017

V říjnovém vydání časopisu Sokol jsme uvedli nepřesnou informaci týkající se podmínek, za nichž lze čerpat finance z dotačního titulu MŠMT na údržbu a provoz sportovišť Program IV. Nepřesnost byla způsobena tím, že MŠMT oznámilo změnu v těchto podmínkách krátce poté, co bylo říjnové číslo časopisu Sokol distribuováno.

Na straně 3 v článku Slovo úvodem starostky ČOS sestry Hany Moučkové věnovaném problematice Programu IV je uvedeno, že o dotaci mohou žádat jednoty, které jsou majiteli nebo dlouhodobými pronajímateli sportovní infrastruktury. Text vycházel z podmínek, které pro Program IV stanovilo MŠMT. Ministerstvo ale 31. 10. v odpoledních hodinách zveřejnilo změnu těchto podmínek, podle níž jsou z Programu IV vyloučeny jednoty, které mají majetek v dlouhodobém pronájmu (uzavřely smluvní vztah s dalším subjektem).

Tato nová skutečnost, bohužel, nemohla být kvůli časové kolizi v článku zachycena.