Starostka ČOS podepsala Memorandum o spolupráci s Ministerstvem obrany ČR / 16.11.2017

Starostka České obce sokolské Hana Moučková podepsala v úterý 14. listopadu Memorandum o spolupráci mezi ČOS a Ministerstvem obrany ČR. Byla tak stvrzena dosavadní úzká vzájemně prospěšná činnost a vytvořen prostor pro rozvoj a rozšiřování další spolupráce.

„Podepsání memoranda je logickým vyústěním naší dosavadní spolupráce a zároveň i proklamací naší oboustranné vůle v této spolupráci pokračovat a dále ji prohlubovat. Je i potvrzením toho, že dosáhla kvalitní úrovně,“ uvedla k podpisu memoranda starostka ČOS Hana Moučková. „Vysoce jsme ocenili tuto spolupráci například při minulém, XV. všesokolském sletu a chceme na ni navázat i při blížícím se XVI. všesokolském sletu 2018. Úspěšně probíhá výcvik Sokolské stráže, který pro ni pořádá Hradní stráž, nezanedbatelná je účast představitelů Armády ČR a ministerstva například při pietních akcích konaných v Památný den sokolstvo, aktivně jsme se rovněž zúčastnili kulatého stolu na ministerstvu k návrhu zákona o branných spolcích,“ vyjmenovává Hana Moučková některé z hlavních konkrétních projevů této spolupráce.

„Dvakrát do roka se scházíme se spolky, které mají ve svých řadách válečné veterány a také ty, jejichž činnost je blízká úkolům a poslání ministerstva obrany. Jedná se o spolky, které nejsou organizační součástí ministerstva. Naše spolupráce je založena na zásadách vzájemné prospěšnosti, důvěry, úcty a na zásadě vzájemného nezasahování a nevměšování do vnitřních poměrů ministerstva nebo spolků,“ vysvětlil důvody podpisu memoranda plukovník gšt. Eduard Stehlík.

Memorandum o spolupráci podepsalo s Ministerstvem obrany ČR celkem již 27 spolků.