Časopis Sokol v roce 2018 a jeho předplatné / 04.01.2018

Stejně jako v předchozích letech, i na rok 2018 je možné předplatit si tištěné vydání časopisu Sokol. Výše předplatného zůstává v nezměněné výši a předplatné je potřeba objednat nejpozději do polovina března 2018. Součástí tištěného časopisu budou rovněž přílohy Vzdělavatelské listy, Metodické listy a v prvním pololetí 2018 také speciální příloha Sletový magazín.

Časopis Sokol bude v roce 2018 vycházet stejným způsobem jako v roce 2017, tedy: první dva měsíce ve čtvrtletí elektronicky, třetí měsíc ve čtvrtletí tištěný (a zároveň bude k dispozici rovněž v elektronické formě), a to vždy ke konci měsíce. V letních měsících bude časopis jako dvoučíslo (červen/červenec a srpen/září). Součástí tištěného vydání budou přílohy Vzdělavatelské listy a Metodické listy; speciální příloha Sletový magazín bude vycházet v roce 2018 od února do července, přičemž březnové a červnové vydání bude tištěné. Distribuce bude v roce 2018 obdobná jako v roce 2017.

Předplatné časopisu v roce 2018

Stejně jako v předchozích letech, i na rok 2018 je možné předplatit si tištěné vydání časopisu Sokol. Výše předplatného zůstává v nezměněné výši, tedy 196,- Kč (pro zahraničí + 4x poštovné). Předplatné se týká čtyř tištěných vydání (březen, červen, září, prosinec).

Předplatné je potřeba uhradit nejpozději do poloviny března, a to bankovním převodem, případně složenkou nebo v hotovosti v pokladně ČOS. Číslo účtu je 27-7699580257/0100, variabilní symbol 160 2018. K předplatnému je potřebné zaslat do redakce vyplněný kartotéční objednávkový lístek, který naleznete zde.

Objednávkový lístek není jen potvrzením objednávky, ale zároveň obsahuje důležitý údaj: adresu, kam časopis zasílat. V minulosti se již stalo, že na účet přišla platba za předplatné, ale již žádný další doplňující údaj – podle pouhého čísla účtu, z něhož platba odešla, redakce nepozná, kam má časopis zasílat.