Výsledky soutěže o návrh odznaku k XVI. všesokolskému sletu / 01.02.2018

Česká obec sokolská vyhlásila v roce 2017 výtvarnou soutěž o návrh na ztvárnění sletového odznaku k XVI. všesokolskému sletu v tomto roce. Soutěž byla vyzvaná a oslovilo se šest umělců. V termínu odevzdali své návrhy čtyři soutěžící. Porota složená ze sokolů i odborníků na svém lednovém zasedání rozhodla jednohlasně o vítězi. Podívejte se, kdo a s jakým návrhem vyhrál.

Cílem soutěže bylo získat výtvarné návrhy na podobu sletového odznaku a vítězný návrh realizovat. Sletový odznak by měl být charakteristickým, identifikačním znakem účastníků XVI. všesokolského sletu a zároveň kvalitním prvkem soudobé výtvarné tvorby. Sletové odznaky mají svoji více než stoletou tradici a na jejich návrzích se podíleli přední čeští umělci, jako byl např. Stanislav Sucharda nebo Jaroslav Brůha.

Vyzvaní umělci měli daný motiv a text, který by se měl na odznaku objevit. Motiv nebyl specifikován, jednalo se o sokolské téma. Rozměry, písmo, materiál byly předmětem návrhu. Vyzvaní umělci měli navrhnout odznaky dva. Jeden pro účastníky sletu a návštěvníky, druhý by měl být z cennějšího materiálu jako dárek pro významné hosty sletu.

Odznak hodnotila porota v tomto složení:
Za Sokol: bratři  Josef Těšitel, Lukáš Křemen, Michal Burian, Martin Zuzaňák, Marek Manda, Michal Doležel
Odborníci: Rostislav Koryčánek, Nicol Gale, František Hrbáček, Pavel Roučka, Martin Merger

Porota jednohlasně vybrala návrh, který označila za nejlepší s tím, že svojí kvalitou výrazně převyšuje návrhy ostatních. Předsednictvo České obce sokolské schválilo pořadí dané porotou.

Výsledky:

1. místo Jakub Lipavský

2. místo Veronika Nováková

3. místo Pavla Voborník Kačírková

4. místo Jana Kalinová

Návrhové makety byly v poměru 1:1.