Komise sportů ČOS

V období od 1. prosince 2015 do května 2016 se konaly valné hromady sportů OS ČOS, na kterých byli zvoleni noví předsedové a členové komisí Odboru sportu ČOS pro období červen 2016 - červen 2019.

komise sportů OS ČOS

sport, předseda komise, kontakt