Sokol Roztoky u Prahy otevřel zrekonstruovaný atletický stadion / 14.09.2018

Na začátku byla situace, kterou zná mnoho sokolských jednot. Chátrající sportoviště neumožňující rozvoj jednoty a především nabírání nových členů, přestože zájem by byl veliký. Na konci je tentokrát happy end – zrekonstruovaný sokolský atletický areál, který bude sloužit všem občanům města a také zaměstnancům místních firem. Způsob, jakým toho Sokol Roztoky dosáhl, může být inspirací i pro další jednoty, které řeší obdobný problém.

„Je to ideální příklad spolupráce jednoty, města, soukromého sektoru a státu. Moc gratuluji a doufám, že se podobný projekt podaří realizovat i v jiných městech a obcích,“ chválila roztocké starostka České obce sokolské Hana Moučková, která se účastnila slavnostního otevření stadionu.

Od začátku bylo jasné, že rekonstrukci škvárového areálu z počátku 60. let na moderní atletický stadion jednota s rozpočtem okolo jeden a půl milionu ročně sama nezvládne. Nijak rozmařilý projekt totiž vyčíslil celkové náklady na 16 milionů. Sokolský tým v čele se starostou Martinem Švarcem to ale nevzdal. „Bylo jasné, že musíme na projekt najít partnery. Stát, město, komerční firmy,“ říká dnes starosta Sokola Roztoky Martin Švarc.

Pro představu – T.J. Sokol Roztoky u Prahy má 630 členů, z toho 455 dětí. A mohl by jich mít víc, jenže v posledních letech už neměl kam růst, víc dětí se do jeho oddílů už prostě nevešlo. Vysvětlovat rodičům, že jejich děti už přijmout nemohou, to nebyly příjemné chvíle. „Byly to velmi smutné situace. Na druhou stranu – právě tento neutuchající zájem dětí, vyvolaný dobrou prací našich trenérů, partnery zaujal,“ vzpomíná starosta roztockého Sokola.

Prvním klíčovým krokem byla dohoda s městem. Projekt byl dlouhodobě projednáván s představiteli obce, prezentován na zasedáních zastupitelstva či při jednáních komise pro sport. Výsledkem byla shoda, že jde v podstatě o investici do infrastruktury města - z nového sportoviště budou těžit především občané Roztok, a to hlavně místní děti a mládež. Jednota zaručila budoucí využití areálu veřejností a místní základní školou. Výsledek? Zastupitelstvo jednomyslně schválilo, že město projekt podpoří.

Druhým krokem bylo navázání spolupráce s místními velkými společnostmi a úspěšnými podnikateli. Sokolové je sezvali na veřejnou prezentaci, kde projekt představili a oslovili s nabídkou „předplatného“ na využití stadionu pro sportování zaměstnanců či firemní akce. Řada z nich se dala přesvědčit, jejich příspěvky na rekonstrukci areálu byly od desetitisíců až po statisíce.

Největší část rozpočtu měla pokrýt dotace z MŠMT, kde ovšem v minulosti roztočtí neuspěli. Jedním z hlavních důvodů odmítnutí se ukázala nedostatečná připravenost investiční akce. „Neměli jsme hotový stavební projekt. Jeho vypracování bylo odhadováno na čtvrt milionu korun a jevilo se dost riskantní objednat ho bez jistoty přidělení klíčové dotace,“ říká Martin Švarc. Naštěstí pomohla konzultace se zástupci ministerstva. „Další žádost jsme sestavovali tak, aby byla s nadsázkou řečeno „neodmítnutelná“. Náš optimismus také vzrostl, když jsme se dozvěděli, že jednou z klíčových hodnot, která rozhoduje o úspěchu žádosti, je práce s mládeží. A jestli jsme v roztockém Sokole v něčem dobří, pak právě v tomhle!“

Když vloni v srpnu žádost podávali, tentokrát včetně projektové dokumentace zpracované až do fáze stavebního povolení, byli už přesvědčeni, že uspějí. „Máme existující sportoviště, které chtějí využívat stovky sportovců – nebudeme tedy shánět někoho, kdo by na něm sportoval, až se to opraví. Máme velkou podporu města i soukromého sektoru. Řada uchazečů nemá nic z toho. Kdo jiný než my by dotaci měl dostat?“

Projekt uspěl, mohlo se začít stavět. Další důležitá zkušenost – zapojit do projektu všechny, kteří mají zájem a znalosti. Například město má zkušenosti s výběrovým řízením na dodavatele či právními aspekty stavby. Někteří rodiče malých sportovců jsou zkušenými stavaři, takže si vzali na starost stavební dozor. „Nakonec jsme měli vícenáklady jen 200 tisíc, což je u takové stavby minimum, navíc to bylo spíše způsobené změnou našich požadavků než podceněním projektu,“ dodává starosta Švarc.

A takový je happy end – sokolové mají špičkovou atletickou dráhu, tribunu a budovu zázemí, občané Roztok mají kam dát své děti sportovat, navíc mohou každý den večer stadion využívat. Místní firmy mají vyžití pro své zaměstnance i dobrý pocit z podpory svých sousedů. A MŠMT má projekt, kterým se může chlubit.