Stornovací podmínky

V případě zrušení akce ze strany ÚŠ ČOS bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení přihlášky ze strany účastníka


  1. před termínem uzávěrky pro přihlášky – účastnický poplatek bude vrácen v plné výši
  2. po termínu uzávěrky přihlášek, ale ne méně než 48 h před začátkem akce – stornopoplatek ve výši 50 %
  3. méně než 48 hodin před začátkem akce, v průběhu akce či po jejím skončení – stornopoplatek ve výši 100 % bez náhrady

Řádné omluvení účasti je možné pouze ze závažných důvodů telefonicky, e-mailem, případně písemně.

Řádné omluvení účasti je možné pouze ze závažných důvodů telefonicky, e-mailem, případně písemně. Při zrušení přihlášky ze strany uchazeče o studium ani jeho řádné omluvení nezakládá nárok na zrušení povinnosti uhradit stornovací poplatek.

Máte k této stránce připomínky? Pošlete je Milanu Hybnerovi – mhybner@sokol.eu.