Akce Vzdělavatelského odboru

Tradiční akce Vzdělavatelského odboru patří pravidelné každoroční přehlídky kulturních sokolských souborů, Noc sokoloven či Památný den sokolstva. Během roku členové odboru reprezentují Sokol při společenských a pietních setkáních. 

Tradiční akce

Noc sokoloven

Noc sokoloven se stala již tradicí. První ročník se uskutečnil v roce 2014. Přihlášené sokolské jednoty každoročně připravují pro návštěvníky pestrý program. Nejčastějšími body programu jsou různé hry a soutěže pro děti, ukázky ze života a činnosti jednot, prohlídky sokoloven, výstavy, loutková divadla, posezení u táboráku a samozřejmě možnost přespání v sokolovnách. V roce 2018 mnohé jednoty v rámci programu připomenuli 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Letošní, v pořadí již čtvrtý, ročník se stal rekordním – celkem se do Noci sokoloven 2018 zapojilo 116 jednot. Velké oblibě se každoročně těší Noc sokoloven přímo v Tyršově domě, sídle České obce sokolské.

Na reportáže Noci sokoloven 2018 z jednot se můžete podívat zde.

Památný den sokolstva

V noci ze 7. na 8. října 1941 byli v rámci tzv. "Akce Sokol" gestapem pozatýkáni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % zatčených zaplatilo životem. Následně byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Tyto tragické události si každoročně připomínají sokolové po celé republice v rámci Památného dne sokolstva. Na mnoha místech jsou konány pietní akty k uctění památky padlých sester a bratrů během všech tří domácích odbojů.

Pietní akt probíhá každý rok 8. října také v Tyršově domě, a to za účasti představitelů vlády, zástupců sportovních a společenských organizací, vedení České obce sokolské a samozřejmě pamětníků. 

Jedním z cílů Památného dne sokolstva je to, aby se s touto historií seznámily vhodným způsobem také děti. Proto od roku 2014 vyplouvají kolem 8. října na řeky i potůčky lodičky se světýlky v rámci Večera sokolských světel – jedno světélko, jedna sokolská duše. 

O průběhu letošního Památného dne sokolstva si více můžete přečíst v říjnovém  vydání časopisu Sokol.

Výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže

V roce 2014 navázala Česká obec sokolská spolupráci s Hradní stráží. Každý rok na jaře a na podzim se tak konají třídenní výcviky na půdě kasáren Hradní stráže, určené krojovaným sestrám a bratrům. Smyslem výcviků je výuka správné pořadové přípravy, kladení kytic a věnců, zacházení s prapory. Pro zájemce je pokaždé připraven i doprovodný program v podobě prohlídky areálu Pražského hradu či cvičení v Sokole Pražském, první sokolské jednotě na světě.

V roce 2019 proběhnou výcviky v těchto termínech:


  • 3. – 5. dubna 2019
  • 4. – 6. září 2019

Přehlídky sokolských kulturních souborů

Česká obec sokolská pravidelně pořádá přehlídky sokolských kulturních souborů. Každý rok probíhají dvě přehlídky. Naposledy se jednalo v roce 2016 o IX. národní sokolskou přehlídku pěveckých sborů v Boskovicích a Praze a VI. národní přehlídka sokolských folklorních souborů ve Slatiňanech,v roce 2017 o X. národní přehlídku sokolských divadel v Lázních Toušeni, na které byl vybrán divadelní soubor pro XVI. všesokolský slet a VIII. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel v Přerově. Na zvýrazněných odkazech si můžete přečíst články o těchto přehlídkách, které vyšly v jednotlivých číslech časopisu Sokol.
IX. národní přehlídka sokolských loutkových divadel a hostů,
10. – 12. května 2019
; Přerov
XI. národní přehlídka sokolských divadelních souborů a hostů,
27. – 28. 4. 2019, 18. – 19. 5. 2019; Lázně Toušeň

Další akce

Naši furianti

Od února do listopadu 2018 sehraje Divadlo pod Petřínem představení "Naši furianti" nastudované k příležitosti slavnostního zahájení XVI. všesokolského sletu 2018 v Národním divadle. 

Program představení naleznete zde.

Soutěž pro děti a mládež 2018

Soutěž pro děti a mládež na rok 2018 – termín odevzdání je do 20. 3. 2018

Slavnostní zasedání Výboru ČOS v Karolinu

Dne 10. 3. 2018 proběhlo slavnostní zasedání Výboru ČOS na půdě Karolina, a to u příležitosti 100. výročí republiky a nadcházejícího XVI. všesokolského sletu. 

Článek o zasedání, který vyšel v časopise Sokol, si můžete přečíst zde.

Branné závody

V roce 2017 zahájila Česká obec sokolská spolupráci na branných závodech s Československou obcí legionářskou. Nultý ročník se konal 24. října 2017 na Vyšehradě a byl určen pro žáky základních a středních škol. V letošním roce se mohla závodů, probíhajících tentokrát ve více městech, účastnit široká veřejnost. První závod proběhl 15. září opět na Vyšehradě, a to v rámci Festivalu Republika, který zde pořádala Univerzita Karlova. Další závody proběhly 22. října v Olomouci a 26. října v České Třebové.


Akce v župách a jednotách

28. 12. 2018

Fantasy komedie Mort

Divadelní spolek Lázně Toušeň sehraje 28. prosince v sokolovně v Lázních Toušeni fantasy komedii Mort autora Terryho Pratchetta v režii Filipa Mülera. Jste srdečně zváni.

Více informací zde.

15. 12. 2018

Vánoční koncert pro celou rodinu

Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany, Národopisný soubor Formani a Dětský folklorní soubor Sejkorky vás srdečně zvou na Vánoční koncert pro celou rodinu, a to 15. prosince 2018 od 14 a 17:30 hodin v sokolovně ve Slatiňanech. 

Více informací zde.

1. 12. 2018

Akademie 2018

T. J. Sokol Praha – Libeň pořádá 1. prosince od 16 do 18 hodin v libeňské sokolovně Akademii s představením toho nejlepšího z celoročního úsilí. Jste srdečně zváni. 

Více informací  

26. 11. 2018

Premiéra představení Dva muži v šachu Divadla pod Petřínem

Divadlo pod Petřínem nastudovalo při příležitosti 100. výročí narození Miroslava Horníčka jeho konverzační komedii Dva muži v šachu. Režie se opět ujal Bohumil Gondík. 

Více informací zde

8. 11. 2018

Slavnostní členské divadelní představení Naši furianti

Sokolské župy Barákova, Jana Podlipného, Pražská-Scheinerova a Podbělohorská vás srdečně zvou na představení Naši furianti do Vršovického divadla MANA. 

Více informací zde.

4. 11. 2018

Divadelní akademie ke 120. výročí založení župy Barákovy a 100 let výročí republiky

Sokolská župa Barákova pořádá v neděli 4. 11. 2018 Divadelní akademii ke 120. výročí založení župy Barákovy a 100 let výročí republiky. Akce proběhne v sokolovně Sokola Český Brod. Program začíná v 10:00 hodin, vstup po celou dobu konání akce je volný.

Podrobný program naleznete zde.


Pravidelná účast na pietních aktech

Pietní akt k výročí narození prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Lánech

Pravidelně se každý rok 7. března účastníme pietního aktu u hrobu T. G. Masaryka, abychom si připomněli výročí jeho narození. 

Krátký článek z letošního aktu si můžete přečíst v tomto čísle časopisu Sokol. 

Pietní akt k výročí úmrtí prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka v Lánech

Každoročně 14. září mají sokolové své zastoupení u hrobu prvního československého prezidenta v Lánech, aby si připomněli výročí jeho úmrtí. 

Zástupci České obce sokolské vždy uctí památku položením věnce.

Pietní akt k ukončení druhé světové války na Vítkově

Dne 8. května se sokolové nechybí u Národního památníku na Vítkově, aby si připomněli výročí ukončení druhé světové války. Za ČOS je zde vždy přítomna oficiální delegace zastoupená sestrou starostkou, sejde se tu ale i mnoho dalších bratrů a sester.

O průběhu aktu pak tradičně vychází článek. 

Pietní akt ke vzniku samostatného československého státu

Sokolové sehrávali při vzniku samostatného státu důležitou úlohu. Položili základ československým legiím, po převratu dočasně nahradili chybějící armádu a policii. Každoročně tak má Česká obec sokolská své zastoupení při pietním aktu na Vítkově.

Dne 28. října 1918 jsme oslavili 100. výročí vzniku Československé republiky. Za ČOS položila věnec sestra starostka Hana Moučková. Nechyběli ani krojovaní sokolové s jedním z historických praporů ČOS. 
Pozvali nás

Aktuálně:

14. 11. 2018

100 let českého parlamentu: Slavnostní schůze Sněmovny ke 100. výročí prvního zasedání Revolučního národního shromáždění

Před 100 lety, 14. listopadu 1918 se uskutečnila první schůze českého parlamentu, která zvolila prezidentem republiky Tomáše Garrigua Masaryka, prvním premiérem se stal Karel Kramář. Sněmovna si tuto událost připomněla slavnostní schůzí, na které nechyběli, stejně jako v roce 1918, sokolové. 

Více o slavnostním zasedání si můžete přečíst na tomto odkazu

13. 11. 2018

Dějinám na stopě IV: Úloha Sokola v českých dějinách

Spolek Bohnice žijí oslovil Českou obec sokolskou s prosbou na uspořádání přednášky o Sokole. Přednáška se uskuteční 13. 11. 2018 od 17:30 hodin v kavárně V. kolona v Praze – Bohnicích. 

Více o přednášce naleznete na události na Facebooku a na tomto odkaze

2. 11. 2018

Tradiční setkání vedoucích představitelů MO a GŠ AČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností

Setkání se koná při příležitosti 75. výročí bojů o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu. Uskuteční se v pátek 2. 11. 2018 od 10:00 hodin v Hlavním sále MO ČR Na Valech – Praha 6.

28. 10. 2018

Pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu a tradiční uctění památky padlých čs. legionářů

ČsOL nás tradičně pozvala na pietní akt k uctění památky padlých československých legionářů u Pomníku Praha svým vítězným synům Pod Emauzy, a to 28. 10. 2018 od 18:00 hodin

Kytici za ČOS položil bratr Jan Firbas, starosta Sokola Český Brod a člen Předsednictva Vzdělavatelského odboru ČOS.

Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka

Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář přizval Českou obec sokolskou na slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky, konané v neděli 28. 10. 2018 od 10 hodin na Bachmačském náměstí.

Sokolové v tradičních historických krojích při této příležitosti ukázali účastníkům také prapor, který věnoval TGM sokolstvu v roce 1926 při VIII. všesokolském sletu.


Proběhlá pozvání:

Brunch u příležitosti 100. výročí republiky v Obecním domě

Českou obec sokolskou oslovil ředitel Francouzské restaurace v Obecním domě s prosbou, zda by se sokolové mohli účastnit slavnostního brunche na téma oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. Účastníkům byly představeny historické prapory ČOS, ve speciálních novinách se mohli dočíst o důležitých meznících sokolské historie, o současnosti Sokola, ale i o tradici konání všesokolských sletů.

Starobohnický den

Staré Bohnice uspořádaly v neděli 23. září 2018 4. Starobohnický den na téma první republika. V rámci programu byla návštěvníkům představena historie Sokola nejen za první republiky a tradiční sokolské kroje.

Když Modřany tančí

V sobotu 22. září 2018 se v Modřanech ve Viničním domku uskutečnila akce Když Modřany tančí, kterou pořádal spolek Duha Střelka, ale na přípravách se podílel i Sokol Modřany, který v letošním roce slaví 120 let od svého založení. Na tuto akci byli přizváni také členové společenské komise a členové Sokolské stráže.

Více o akci si můžete přečíst na tomto odkaze na Noviny Prahy 12. 

Československý festival 

O víkendu 8. a 9. září 2018 se na Staroměstském náměstí odehrával Československý festival. Uspořádal ho spolek Víno a umění u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Ke spoluúčasti byla přizvána i Česká obec sokolská. Sestry a bratři v krojích drželi na pódiu spolu s bratry legionáři čestnou stráž při zdravicích významných osobností z oblasti vědy, kultury i sportu. 

Sokolský kroj v proměnách doby

V pondělí 29. ledna 2018 jsme byli pozváni na setkání Klubu sokolských seniorů. Vystoupili jsme s přednáškou Sokolský kroj v proměnách doby s promítáním fotografií.

Sokol a jeho role v odboji

Dne 26. ledna 2018 se v Národním památníku hrdinů heydrichiády uskutečnil ve spolupráci s Československou obcí legionářskou přednáškový blok pro studenty základních a středních škol. K účasti byla přizvána také Česká obec sokolská. Za ČOS zazněla přednáška na téma "Sokol a jeho role v odboji". Následoval pietní akt k 75. výročí druhé vlny poprav českých odbojářů v Mauthausenu dne 26. ledna 1943.

Více informací si můžete přečíst zde.

Pietní akt ke 100. výročí narození armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka 

Dne 8. ledna 2018 jsme se zúčastnili pietního aktu ke 100. výročí narození armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka v Lázních Toušeni.

Krátký článek o průběhu aktu naleznete zde.
Účast na národních oslavách 27. a 28. října 2018 v rámci projektu Společné století

Pochod pro Prahu: Slavnostní průvod k 100 letům republiky

V sobotu 27. 10. vyšel krátce po poledni z pražské Kampy slavnostní průvod ke 100. výročí vzniku Československé republiky. V jeho čele kráčeli krojovaní sokolové a legionáři, bez nichž by samostatný stát nevznikl. Za nimi pak v automobilu jel sám první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Průvod prošel kolem Národního divadla, přes Národní třídu a končil na Václavském náměstí. 


Videomaping na Národním muzeu

Ve 20:00 hodin v sobotu 27. 10. se nově otevřená historická budova Národního muzea proměnila na moment v promítací plátno. Připravený videomaping ukázal zaplněnému Václavskému náměstí klíčové momenty naší historie. Následně, za zvuku české a slovenské státní hymny, byly slavnostně našimi krojovanými sokoly vztyčeny státní vlajky. Zároveň bratři a sestry drželi čestnou stráž s praporem, který věnoval TGM sokolstvu v roce 1926.

Doprovodná akce k vojenské přehlídce na Letné

Od 26. do 28. 10. 2018 byla na Letné k vidění vojenská technika jak historická, tak i ta současná. Kromě toho zde bylo mnoho prezentačních stánků všech zúčastněných složek, mezi nimi i stánek České obce sokolské, kde mohli návštěvníci shlédnout výstavu Sokolové u zrodu republiky, video z XVI. všesokolského sletu nebo třeba vyplnit sokolský kvíz. V neděli 28. 10. v 16:30 pak předvedli sokolové spolu s legionáři pódiovou skladbu Republika.