Akce Vzdělavatelského odboru

Tradiční akce Vzdělavatelského odboru patří pravidelné každoroční přehlídky kulturních sokolských souborů. Během roku členové VO reprezentují Sokol při společenských a pietních setkání.

Již proběhlo

2018

8. ledna 2018 Pietní akt ke 100. výročí narození armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka v Lázních Toušeni

26. ledna 2018 přednáškový blok pro studenty ZŠ a SŠ a pietní akt k 75. výročí druhé vlny poprav českých odbojářů v Mauthausenu 26. 1. 1943

2017

22. – 23. 4. 2017, 20. – 21. 5. 2017 a 14. 10. 2017 X. národní přehlídka sokolských divadel T. J. Sokol Lázně Toušeň

12. – 14. 5. 2017 IX. národní přehlídka sokolských loutkových divadel T. J. Sokol Přerov

22. 5. 2017 uzávěrka soutěží vyhlašovaných Komisí pro práci s mládeží a seniory

20. – 22. 9. 2017 Výcvik sokolů u Hradní stráže

22. 9. 2017 Noc sokoloven

2016

23. 11. 2016 Konference Sport v Sokole (Historie a současnost)

15. října proběhla IX. národní přehlídka sokolských pěveckých sborů v Praze a v Boskovicích 

22. října 2016 se uskuteční slavnostní odhalení pamětních desek vysočanským sokolským spolupracovníkům výsadku Anthropoid

Noc sokoloven v jednotách 2016

2015

Oslavy 28. října a vernisáž sokolské výstavy v Písecké bráně

8. říjen v Tyršově domě

Čestná stuha Hradní stráže pro sokolský prapor