Se Sokolem za kopečky

Projekt komise turistiky OV ČOS Se Sokolem za kopečky v podstatě navazuje na předchozí Se Sokolem na rozhledny. Akce jsou pořádány jako hvězdicové pochody s určením cíle v daném místě našeho příhraničí nebo blízkém příhraničním místě sousedního státu. Jsou určeny nejen pro zájemce o turistiku z řad veřejnosti, ale také pro rodiny s dětmi a seniory. Součástí akce bývá vhodný doprovodný program – hry, soutěže, znalostní kvízy, apod. Projekt probíhá od roku 2013, pochody se konají většinou třikrát do roka.

Akce Se Sokolem za kopečky v roce 2018:


  • 20.1.2018 . 16. výstup na Stog Izerski v Jizerských horách, účast 354 turistů z Česka, Polska a Německa
  • 1. 7. 2018 - 17. výstup na Petřín  - XVI. všesokolský sletPlán akcí 2018 najdete v termínové listině OV.

Fotografie z akcí najdete na Facebooku OV.