2017 rok československých legií

MOVE Week - NowWeMove / 26.11.2015

NowWeMove

Kampaň NowWeMove je největší světovou kampaní propagující sport a pohybové aktivity. Dvě třetiny evropské populace nedosahují úrovně pohybových aktivit doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Evropská asociace pro sport a kulturu (ISCA) spustila v roce 2012 kampaň NowWeMove s cílem sjednotit oblast zabývající se sportem pro všechny spolu s ostatními sektory pro posílení v boji proti pohybové nečinnosti evropské populace.
Vizí  kampaně je 100 milionů Evropanů aktivních ve sportu a pohybových aktivitách do roku 2020.

Hlavními cíli kampaně jsou:


 • Zvýšení povědomí o pozitivních přínosech sportu a pohybových aktivit mezi evropskou populací
 • Upozornění na různé možnosti zapojení do sportu a pohybových aktivit
 • Soustavná a inovativní podpora organizacím působícím v oblasti sportu pro všechny, pomoc s obhajobou a argumentací při vyjednávávní s mezinárodními a vládními institucemi

Součástí kampaně NowWeMove jsou tyto projekty:


 • MOVE Week
 • MOVE Transfer 
 • MOVE Kongres
 • MOVE Quality • Den bez výtahů
 • Now We Bike
 • European Panna Tour
 • Flash MOVE

MOVE Week

MOVE Week je týdenní akcí zaměřenou na podporu sportu a pohybových aktivit, je stěžejní akcí kampaně NowWeMove. Každý rok se v průběhu jednoho týdne uskuteční tisíce akcí v celé Evropě - MOVE Week je týdenním festivalem sportu a pohybových aktivit.
MOVE Week je otevřenou platformou a každý, kdo má chuť rozhýbat lidi ve svém okolí, ve své komunitě, může zorganizovat akci.
V každé zemi je národní koordinátor, který poskytuje podporu jednotlivým organizátorů (MOVE Agentům) a referuje o dění ve své zemi.
MOVE Week je sice koordinován centrálně asociací ISCA, ale je tvořen přímo samotnými MOVE Agenty a účastníky.

MOVE Week 2014
Ročník 2015 byl z evropského hlediska již třetím ročníkem  (druhým v rámci ČOS), zapojilo se do něj více než 1 000 000 účastníků z 38 zemí, uskutečnilo se 5 601 akcí ve spolupráci s 2 350 MOVE Agenty (organizátory jednotlivých akcí).
V České republice v rámci ČOS proběhlo 38 akcí ve 27 městech, zapojilo se 5 670 účastníků.

Partneři