2017 rok československých legií

Organizační struktura T. J. Sokol

Tělocvičná jednota Sokol

Základní organizační jednotkou České obce sokolské je tělocvičná jednota (pobočný spolek ČOS). Jednota je právní subjekt. Vlastní činnost jednoty je organizována v jednotlivých oddílech, odborech a komisích. Obsahem činnosti  oddílů tělocvičných sokolských jednot jsou bohaté  sportovní a kulturní aktivity jejích členů v celém věkovém spektru. Například specializované oddíly pro cvičící rodiče a jejich batolata (oddíly rodičů a dětí). Žákyně a žáci chodí do oddílů sportovních: specializace na sporty (gymnastika, atletika, šerm, aj.) nebo do oddílů sportovní všestrannosti, kde se seznámí se základy všech sportů a sportovních her bez důrazu na výkon, ale na zdravotní účinek cvičení a návyk pravidelné pohybové aktivity. Oddíly pro teenagery (taekwondo, parkour, rock´n´roll, džudo, všeobecná gymnastika, atd.), oddíly sportující na rekreační úrovní (basketbal, volejbal, gymnastika, aerobik), turisticky zaměřené oddíly. Součástí některých sokolských jednot jsou také pěvecké sbory, loutková i jiná divadla nebo taneční soubory.

Nejdůležitější prvek Sokola a tělocvičné jednoty Sokol je cvičitel, trenér nebo vzdělavatel, z velké většiny dobrovolný pracovník, který vede příslušný oddíl (soubor). Co to znamená "vede" ? Nekonečnou činnost, která v sobě zahrnuje administrativu oddílu, přípravu na cvičební jednotky, doškolování a další vzdělávání, práci pro svoji jednotu (příprava akcí jako jsou například šibřinky, akademie, aj.). Ve stručnosti můžeme cvičitele a trenéry popsat jako "srdcaře", kteří veškerý volný čas věnují sokolské práci. V sokolských oddílech proto vznikají silné sociální vazby, které přetrvávají po celý život.

Další podrobné informace o Tělocvičné jednotě Sokol

Stanovy ČOS

Život a dění v sokolských jednotách očima dětí

Výkresy namalovaly děti z T.J. Sokol Rakovník T.Klichová,  T.J.Sokol Valašské Meziříčí M. Vlček, T.J. Sokol Horní Jelení J. Vlach a T.J. Sokol Nový Hrádek  B. Machová

Výkresy namalovaly děti z T.J. Sokol Nový Hrádek E.Hrnčířová, T.J. Sokol Nový Hrádek T. Nosková, T.J. Rakovník B. Kubíková a T.J. Sokol Rakovník N. Klinkalová

Partneři