ČOS spolupracuje s Dialog Jessenius / 24.11.2015

Česká obec sokolská a Dialog Jessenius o.p.s. podepsaly smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Ruce na prsa, který je jedním z několika, které společnost v současnosti realizuje.

Česká obec sokolská a Dialog Jessenius o.p.s.  podepsaly smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Ruce na prsa, který je jedním z několika, které společnost v současnosti realizuje. Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování, s přáním zlepšit komunikaci, a to jak mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli.

Kampaň „Ruce na prsa“ má upozornit a přiblížit ženám v ČR důležitost prevence a naučit je samovyšetření prsu.Obecně prospěšná organizace Dialog Jessenius připravuje celorepublikovou kampaň „Ruce na prsa“, která má upozornit a přiblížit ženám v ČR důležitost prevence a naučit je samovyšetření prsu.

Rakovina prsu je nejčastější forma rakoviny u žen v České republice, v současné době má u nás rakovinu prsu 72.000 žen a každým rokem přibývá 7.000 nově diagnostikovaných případů.

V ČR je 4,5 mil. žen, které bychom chtěli naučit pravidelnému samovyšetření prsu. Ve věkové skupině 20 až 45 let jsou 2 miliony žen, které ještě nespadají do pravidelného mammografického screeningu placeného zdravotní pojišťovnou. Ve věkové skupině od 45 let je zdravotní pojišťovnou hrazeno vyšetření mammografem v intervalu 2 let.

Kampaň „Ruce na prsa“ zahájíme v září 2013 za podpory ICSC (Asociace obchodních center), ve spolupráci s Českou obcí Sokolskou, Mammo centry a pacientskými organizacemi.

Partnery kampaně jsou Agrofert Nadace a obchodní centra v ČR.

Kampaň „Ruce na prsa“ je celoroční akce formou stánku s vyšetřovnou, který bude umístěn v obchodních centrech po celé ČR. Vyškolený personál bude ženy informovat o správném způsobu samovyšetření, podá odborné informace a materiály k tomuto tématu.

www.dialog-jessenius.cz