Vzdělávací středisko Olomouc

Vzdělávací středisko bylo založeno v roce 2008 v Olomouci jako odloučené pracoviště Ústřední školy ČOS. Vzniklo především kvůli zlepšení dostupnosti vzdělávacích akcí pro cvičitele moravských žup. Později Vzdělávací středisko administrativně přešlo pod župu Olomouckou – Smrčkovu, a to z důvodů jak ekonomických tak i pro zjednodušení administrativní zátěže.

Vzdělávací středisko na programu vzdělávacích akcí úzce spolupracuje s Ústřední školou ČOS i s Odborem všestrannosti a s župami spádové oblasti. Každoročně připravuje přibližně 15 vzdělávacích akcí, školení a seminářů, kterými se snaží pokrýt všechny odbornosti, věkové kategorie, novinky a trendy v oblasti sportu pro všechny i žádaná tradiční témata.

Dále se vzdělávací středisko, respektive jeho pracovník Jan Nemrava podílí na vzdělávacích akcích, organizaci soutěží i další činnosti OV ČOS, ÚŠ ČOS, na akcích krajské úrovně i na práci župy Olomoucké - Smrčkovy, případně okolních žup.

Termínové listiny vzdělávacích akcí ke stažení


Aktuálně připravované semináře a školení

seminář Hory na sněžnicích - pozvánkaseminář Rok s pohybem a hudbou - pozvánka


seminář Jógové rozcvičky pro děti - pozvánka


Další  připravované semináře a školení

seminář Kineziotaping pro cvičitele II - anotace

seminář Funkční trénink - anotace

seminář Táborové hry - anotace

školení Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy - anotace 

seminář Florbalový seminář - anotace

seminář Gymnastika pro cvičitele- anotace

seminář Seminář TGJ - anotace

seminář Gymnastika pro soutěže - anotace