Cvičitel aerobiku

Školení cvičitelů III. třídy

Hlavním cílem je zvládnutí správné techniky pohybu, metodiky výuky aerobních choreografií a seznámení s různými příklady kondičních programů. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Na školení III. třídy bude v roce 2019 navazovat školení cvičitelů II. třídy, které je akreditováno MŠMT a umožňuje získání kvalifikace „Instruktor aerobiku“.

Kvalifikace cvičitele aerobiku III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení různých druhů aerobních a kondičních hodin s hudebním doprovodem, určených zejména pro dospělé cvičence v rámci České obce sokolské.

V poplatku je zahrnuta výuka a metodické materiály včetně výukového DVD (Skopová, M., Beránková J.: Aerobik – kompletní průvodce. Grada Publishing, Praha 2008).Školení cvičitelů II. třídy

Program školení poskytuje poznatky a dovednosti pro bezpečné vedení cvičebních jednotek zaměřených na aerobik. Posluchači nabývají znalosti o různých vyučovacích metodách, motivačních prostředcích s cílem naplnit potřeby cvičenců v souladu se zásadami zdravého životního stylu.

Školení je akreditováno MŠMT a na základě jeho absolvování je možné zažádat o vydání živnostenského oprávnění k poskytování sportovních služeb v oblasti aerobiku.

Zaujalo Vás školení?

Máte k této stránce připomínky? Pošlete je Milanu Hybnerovi – mhybner@sokol.eu.