Cvičitel seniorů III. třídy

Termíny

1. konzultace: 22.–24. 9. 2017

2. konzultace: 13.–15. 10. 2017

Zkoušky: 4. 11. 2017

Poplatek

Člen ČOS: 1800 Kč

Veřejnost: 3600 Kč

Závěrečná zkouška


  • Závěrečná zkouška slouží k ověření teoretických znalostí a praktických dovedností účastníka školení podle vzdělávacích cílů uvedených v učební osnově příslušné odbornosti.
  • Závěrečná zkouška je povinná pro všechny účastníky školení.
  • Závěrečná zkouška je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
  • Teoretická část zkoušky se skládá z písemného testu, metodického dopisu (přípravy na cvičební jednotku nebo jiné písemné práce dle zadání) a ústního ověření.
  • Praktická část se skládá z metodického výstupu.

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Číslo akce

17-006

Kontakt

Hana Šturcová, tel.: 257 007 259, e-mail: skola@sokol.eu