Připravujeme...

Připravujeme na rok 2019

Změna vyhrazena


  • Cvičitel rekondiku III. třídy
  • Školení činovníků
  • Cvičitel aerobiku II. třídy
  • Cvičitel pobytu v přírodě III. třídy
  • Cvičitel pobytu v přírodě II. třídy
  • Cvičitel jógy III. třídy
  • Instruktor fitness
  • Sportovní gymnastika po přemet

Zatím nepřipravujeme

Zajímá Vás nějaké téma z toho, čím se Sokol zabývá? Třeba pro Vás připravíme seminář...