Noc sokoloven v jednotách

Noc sokoloven v Českém Brodě

Noc sokoloven v Českém Brodě letos proběhla o den dříve, tedy ve čtvrtek 22. září. Návštěvníci byli nejprve seznámeni s úspěchy zdejší jednoty za uplynulý rok. Poté následovalo ocenění dlouholeté členky, sestry Jany Thomesové, která se velmi zasloužila o rozvoj a činnost českobrodského Sokola. Vedení ČOS se proto rozhodlo udělit sestře Thomesové významné sokolské ocenění – bronzovou medaili ČOS, kterou předal člen vedení vzdělavatelského odboru ČOS a starosta českobrodského Sokola bratr Jan Firbas. Následně vystoupila folková skupina Nezmaři z Českých Budějovic. Další na programu byl symbolický přípitek na oslavu nově opravené fasády zdejší sokolovny. Slovo měl nejen náčelník, ale také starosta města Jakub Nekolný. Došlo i na přestřižení slavnostní mašle.


Noc sokoloven v Novém Hrádku

Noc sokoloven v T. J. Nový Hrádek v pátek 23. září proběhla ve znamení netradičních soutěží pro děti. Děti soutěžily s velkým zápalem. Plnily disciplíny, jako například račí chůze, překážková dráha s chůzí na balančních podložkách, pojídání špaget na čas a podobně. Ve sportovní části programu si děti, mládež i dospělí mohli vyzkoušet cvičení na hrazdě, šplh po tyči či skok přes kozu. O sportování byl až překvapivý zájem, stanoviště byla neustále plná. Došlo také k vyhodnocení prázdninové činnosti Keš-Trasy Hrádouské vařečky, která také přispěla k připomenutí založení jednoty před 120 lety. Účastníkům byly předány diplomy.

Noc sokoloven ve Dvoře Králové nad Labem

T. J. Sokol Dvůr Králové nad Labem se v letošním roce účastnil Noci sokoloven poprvé. Velký úspěch sklidila hlavně vystoupení členů oddílu sportovní gymnastiky. Gymnastky předvedly komponovanou pódiovou skladbu, se kterou vystupovaly také na mezinárodním gymnastickém festivalu Eurogym, dále ukázaly například skoky z malé trampolínky. Gymnasté předvedli ukázky cvičení na bradlech, hrazdě či kruzích. Divákům se celé vystoupení líbilo a odměnili tak cvičence zaslouženým potleskem.

Noc sokoloven v Moravských Budějovicích

Noci sokoloven v Moravských Budějovicích se zúčastnilo na 60 dětí, které si zazávodily v soutěži Amazing Race, zahrály si rozličné hry, pohrály si ve skákacím hradu a samozřejmě si také zasportovaly. Všichni účastníci si v podvečer opekli společně špekáčky na ohni a po setmění se vydali na noční prohlídku místní sokolovny. Sokolovnu si přišlo prohlédnou i několik zájemců z řad veřejnosti. Celkem 20 nejodvážnějších přespalo v sokolovně do druhého dne.

Noc sokoloven v Sokolči

Rovněž jednota T. J. Sokol Sokoleč se přidala k druhému ročníku Noci sokoloven a připravila pro zájemce večerní program. Zorganizován byl přátelský volejbalový turnaj, kterého se zúčastnily týmy přímo ze Sokolče (mladší a starší) a z Peček. Letošní Noc sokoloven se zde velice vydařila.

Noc sokoloven v Přerově

Zdejší jednota se zúčastnila Noci sokoloven podruhé. Nejprve se mladší děti vydaly na procházku podél řeky Bečvy, při níž na ně čekalo hledání pokladu. Později se k nim přidali starší žáci a žačky a všichni společně si na sokolské zahradě opekli špekáčky. Poté již následovala prohlídka sokolovny a nocleh ve spacácích. 

Noc sokoloven ve Vlašimi

Pořádající T. J. Sokol Vlašim zahájila program po 18 hodině v malém sále vystoupením gymnastek všech věkových kategorií. Nejprve se představila velká skupina nejmenších gymnastek, kterou přivedly Eva Spring a další cvičitelky. Tělocvična ožila mnoha pečlivě prováděnými základními gymnastickými prvky pod dohledem a s dopomocí cvičitelek. Jako další ukázaly svůj rejstřík starší žákyně, které přivedla a s nimi zacvičila naše gymnastka Věra Škopková. První část programu pak zakončil oddíl baseballu a softbalu – kluci pod vedením trenéra Tomáše Kučery ukázali průpravné hry na nácvik odpalu, chytání, házení  i další hry pro rozvoj pohybových schopností.
Když se venku zešeřilo, děti rozsvítily lampiónky a společně s dospělými šly průvodem okolo sokolovny, a to  až na hřiště k velké bříze. Zde byl připraven oheň, na kterém si všichni mohli opéct špekáčky a jiné dobroty dle libosti.
Po 20 hodině pokračoval program ve vnitřních prostorách. Slova se ujal Daniel Kevický, trenér mužského gymnastického oddílu, a přizval k sobě všechny, kteří si chtěli vyzkoušet, jak takový trénink gymnastiky vypadá. Smyslem bylo ukázat způsob, jak například může sportovec budovat svůj pohybový základ. V mezičase Danovi svěřenci předvedli veletoče na hrazdě, nácvik salt v zad a jiné akrobatické cviky, aby měl diváci představu, jaké možnosti sokolovna Vlašim skýtá.
Dále program obohatili kulturisti z místního fitness centra WorldFitness vedení trenérem a aktivním závodníkem Lubošem Chmelenským. 
Vrcholem večera bylo cvičení na kruzích. Vojtěch Smrž předvedl náročnou sestavu, při které ukázal i rozpor, jeden z vysoce obtížných prvků, který se cvičí i na olympiádě.
Zvědavcům a milovníkům historie se celou dobu ochotně věnoval správce Lukáš Mach, oděný v pravém sokolském kroji, díky němuž byl nepřehlédnutelný. Provázel skupinky návštěvníků místy, která běžně veřejnost nemá možnost navštívit.
Noc sokoloven se opravdu vydařila, celý večer vládla uvolněná a neformální atmosféra. Několik dětí i využilo možnost v sokolovně přespat. Nutno říct, že dětská fantazie, hradba z žíněnek a sokolské náčiní přetvořily starý sál v jednu velkou opičí dráhu, a tak bylo o zábavu postaráno až do pozdních hodin. 

Kateřina Kosová


Noc sokoloven v Hodoníně

Noc sokoloven v Hodoníně proběhla velice úspěšně. Celkem se zúčastnilo 144 návštěvníků, z toho 41 nečlenů Sokola. Přišlo dohromady 69 dětí a 75 dospělých, v sokolovně nakonec přespalo 20 dětí a 15 dospělých. Nejprve proběhly ukázky cvičení rodičů s dětmi, ukázky cvičení gymnastů, zápasníků či aerobiku.  Následovala volná zábava ve všech prostorách – v obou tělocvičnách, ve sloupovém sále se stoly na stolní tenis či v hernách kulečníku. Děti šly spát ve 21:00, dospělí pokračovali turnajem v sálové kopané a volejbalu. Po snídani obdržely děti diplomy.

Noc sokoloven v Českých Budějovicích

Noc sokoloven se tentokráte uskutečnila pouze v sokolovně v Rožnově. Velká sokolovna ve městě totiž prochází rekonstrukcí střechy a přístup je ztížený. Přesto děti i dospělí návštěvníci měli možnost seznámit se s historií sokolovny, prohlédnout si kroniky, fotografie i další písemnosti, které se týkají i původní rožnovské sokolské jednoty.

Noc sokoloven v Silůvkách

Příchozí na zdejší Noc sokoloven se mohli od bratra  Neužila dozvědět zajímavé informace o peripetiích , které museli naši předkové překonat, než se zrodila myšlenka na vybudování vlastní tělocvičny. Současná činnost jednoty byla prezentována fotografiemi z výletů, vycházek, brigád i soutěží pod heslem "Se Sokolem není nuda". Návštěvníci mohli vychutnat atmosféru potemnělé sokolovny a při soutěži prošli zákoutími , která běžně veřejnosti nejsou přístupná. Na konec se všichni sešli u táboráku, kde si opekli špekáčky a zazpívali si se skupinou Louže.

Noc sokoloven v Uherském Brodě

T. J. Uherský Brod se letos k Noci sokoloven připojila poprvé. Tu zahájila loutková pohádka v podání Divadla Brod, které má v nově zrekonstruované divadelním sále sokolovny od září svou domovskou scénu. Po pohádce se veřejnosti otevřely dveře tělocvičny sokolovny. Zájemci si mohli ve velké tělocvičně pod dohledem cvičitelů vyzkoušet svou tělesnou zdatnost na různém nářadí i na horolezecké stěně s jištěním zkušenými horolezci. Dále byly zpřístupněny prostory malé tělocvičny a prostory bývalé posilovny, kde se nachází bouldrová horolezecká stěna.
Poté už ve dvoře sokolovny zavoněly špekáčky a venku se zešeřilo. Členové Sokola mezitím v přilehlém parku vyznačili malými lucerničkami "stezku odvahy". Zvládly ji všechny děti, stejně jako poslední úkol, který je čekal v cíli – nakreslit sokolský znak. Na rozloučenou dostal každý účastník malou odměnu. Ti nejodvážnější se ovšem neloučili. Vybaveni spacáky prožili noc v tělocvičně na žíněnkách.

Noc sokoloven v Kamenici

T. J. Sokol Kamenice pořádala Noc sokoloven již druhým rokem. Účast byla obdobná jako minulý rok, sešlo se asi padesát dětí a dospělých. Ohlasy na celou akci byly jen pozitivní. Děti plnily různé úkoly, vyzkoušely si řadu sportů, "zapotily" se u vyplňování sokolského kvízu, díky kterému se dozvěděly něco ze sokolské historie. Večer si všichni opekli špekáčky, ty nejstatečnější děti v sokolovně přespaly.

Partneři