Trenér volejbalu III. třídy

Školení trenérů volejbalu III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci trenéra volejbalu III. třídy, který je uznáván Českým volejbalovým svazem (ČVS). Trenér volejbalu III. třídy má právo vést družstva všech věkových kategorií a soutěží, s výjimkou soutěží extraligy dospělých, mládeže a reprezentačních družstev ČR. Udělení kvalifikace trenéra III. třídy je, dle směrnice ČVS, podmíněno členstvím v ČVS.

Termín

8.–10. 9., 6.–8. 10. 2017

Místo

T.J. Sokol Králův Dvůr, Plzeňská 153, 267 01 Králův Dvůr

Poplatek

3600 Kč

Členové ČOS získají na základě doporučení vlastní T.J. Sokol dotaci na účastnickém poplatku ve výši 1800 Kč.

Závěrečná zkouška


  • Závěrečná zkouška slouží k ověření teoretických znalostí a praktických dovedností účastníka školení podle vzdělávacích cílů uvedených v učební osnově příslušné odbornosti.
  • Závěrečná zkouška je povinná pro všechny účastníky školení.
  • Závěrečná zkouška je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
  • Teoretická část zkoušky se skládá z písemného testu, metodického dopisu (přípravy na cvičební jednotku nebo jiné písemné práce dle zadání) a ústního ověření.
  • Praktická část se skládá z metodického výstupu.

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Číslo akce

17-007


  • Přihlašování bylo ukončeno

Kontakt

Hana Šturcová, tel.: 257 007 259, e-mail: skola@sokol.eu