2017 rok československých legií

Trenér volejbalu

Školení trenérů III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci trenéra volejbalu III. třídy, který je uznáván Českým volejbalovým svazem (ČVS). Trenér volejbalu III. třídy má právo vést družstva všech věkových kategorií a soutěží, s výjimkou soutěží extraligy dospělých, mládeže a reprezentačních družstev ČR. Udělení kvalifikace trenéra III. třídy je, dle směrnice ČVS, podmíněno členstvím v ČVS.

Termín

8.–10. 9., 6.–8. 10. 2017

Místo

T.J. Sokol Králův Dvůr, Plzeňská 153, 267 01 Králův Dvůr

Poplatek

Člen ČOS: 1800 Kč

Veřejnost: 3600 Kč

Závěrečná zkouška


  • Závěrečná zkouška slouží k ověření teoretických znalostí a praktických dovedností účastníka školení podle vzdělávacích cílů uvedených v učební osnově příslušné odbornosti.
  • Závěrečná zkouška je povinná pro všechny účastníky školení.
  • Závěrečná zkouška je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
  • Teoretická část zkoušky se skládá z písemného testu, metodického dopisu (přípravy na cvičební jednotku nebo jiné písemné práce dle zadání) a ústního ověření.
  • Praktická část se skládá z metodického výstupu.

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Číslo akce

17-007

Kontakt

Hana Šturcová, tel.: 257 007 259, e-mail: skola@sokol.eu

Partneři