Tato akce již proběhla!

Prázdninová škola mladých pomahatelů / 10.02.2017

Kdy: od soboty, 1. července 2017 do soboty, 8. července 2017
Kde: Praha (50°5'0"N, 14°24'18"E)

Přihlášky do: čtvrtka, 15. června 2017

Cílem třetího ročníku prázdninové školy mladých pomahatelů je podpořit výměnu zkušeností, navázání kontaktů a motivování členů ČOS ve věku 15–18 let, kteří se chtějí realizovat jako pomahatelé nebo asistenti cvičitelů v tělocvičných jednotách. Náplní prázdninové školy budou upravené osnovy základní části školení III. třídy doplněné a rozšířené o týmové aktivity, hry a soutěže, praktické osvojování dovedností a výchovu zážitkem. Prázdninová škola se řídí filozofií zábava – zdatnost – základy – zdravé přátelství. Lektory budou zejména metodici Ústřední školy ČOS a další vybraní odborníci. V ceně je zahrnut program, výlety po okolí, ubytování a strava 5x za den.

Poplatek

Člen ČOS: 3 000 Kč

Veřejnost: 4 200 Kč

Závěrečná zkouška


  • Závěrečná zkouška slouží k ověření teoretických znalostí a praktických dovedností účastníka školení podle vzdělávacích cílů uvedených v učební osnově příslušné odbornosti.
  • Závěrečná zkouška je povinná pro všechny účastníky školení.
  • Závěrečná zkouška je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
  • Teoretická část zkoušky se skládá z písemného testu, metodického dopisu (přípravy na cvičební jednotku nebo jiné písemné práce dle zadání) a ústního ověření.
  • Praktická část se skládá z metodického výstupu.

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Číslo akce

17-035

Kontakt

Hana Šturcová, tel.: 257 007 259, e-mail: skola@sokol.eu

Tato akce již proběhla!