2017 rok československých legií

Cvičitel parkouru III. třídy

Školení je vhodné pro cvičitele, kteří chtějí vést cvičební jednotky parkouru v Sokole. Podmínkou pro přihlášení je věk alespoň 18 let. Náplní bude 50 hodin teoretických i praktických předmětů pokrývajících mj. právní problematiku cvičitele, parkourové techniky, pedagogiku, zásady bezpečnosti, dopomoci a záchrany a vedení mladých cvičenců.

Termíny

1. konzultace: 1.–4. června 2017

zkoušky: 24. června 2017

Místo

Praha

Poplatek

Člen ČOS: 1800 Kč

Veřejnost: 3600 Kč

Závěrečná zkouška


  • Závěrečná zkouška slouží k ověření teoretických znalostí a praktických dovedností účastníka školení podle vzdělávacích cílů uvedených v učební osnově příslušné odbornosti.
  • Závěrečná zkouška je povinná pro všechny účastníky školení.
  • Závěrečná zkouška je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
  • Teoretická část zkoušky se skládá z písemného testu, metodického dopisu (přípravy na cvičební jednotku nebo jiné písemné práce dle zadání) a ústního ověření.
  • Praktická část se skládá z metodického výstupu.

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Číslo akce

17-033

Kontakt

Hana Šturcová, tel.: 257 007 259, e-mail: skola@sokol.eu

Partneři