Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy (od 26. 5.)

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro věkové kategorie od mladšího žactva až po dospělé cvičence.

Termíny


  • 1. konzultace: 26.–28. května
  • 2. konzultace: 9.–11. června
  • Zkoušky: 24. června 2017

Poplatek

Člen ČOS: 1800 Kč

Veřejnost: 3600 Kč

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení v rozsahu 50 hodin.

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Číslo akce

2017032

Kontakt

Hana Šturcová, tel.: 257 007 259, e-mail: skola@sokol.eu