Česká obec sokolská
24. 06. - 25.06. 2022

Noc sokoloven 22 Tišnov

Postupně navštívíte stanoviště na hřišti  i v sokolovně, kde můžete vidět i prostory, které jsou jinak nepřístupné. Vaším úkolem je pak odhalit, kde je skrytý poklad. Po 18:00 hodině bude na dětském hřišti u sokolovny zapálen oheň a můžete si zde opéct špekáček a dát si pivo nebo limonádu, zahrát si na trávníku KUB nebo si vyzkoušet kriket.

Pro zájemce je připraveno přespání v tělocvičně sokolovny. Na přespání se odebereme mezi 20:30 – 21:00. Večer bude ještě vycházka a noční hra. Ráno bude snídaně a zakončení. Budete potřebovat spacák, polštářek a hyg. potřeby.

Zájemci o přespání se mohou hlásti na email: tisnov@sokol.eu nebo u dozora.

 

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace