Česká obec sokolská
23. 04. 2022

Otvírání studánek v Kunratickém lese

V SOBOTU 23. DUBNA 2022 ve 12:45 hodin

na autobusové zastávce Na Proutcích

autobus č. 203, 197 / ev. 154 (zastávka Koleje Jižní Město) autobus č. 203 odjíždí ze zastávky Kunratice ve 12:33 hodin

PROGRAM:

12:45 společný odchod ze zastávky Na Proutcích přes mokřad „Rybízárna“ MgA. Adam Vízek

13:15 začátek U KRELLOVY STUDÁNKY

 

ZAŘÍKÁVÁNÍ VOD – žákyně ZUŠ Dobřichovice a kamarádi pod vedením Mgr. Jany Moudré pokračování podél potoka kolem studánky / studny U Klenotů

14:15 VERNEROVY PRAMENY – MgA. Adam Vízek

15:00 DOLNOMLÝNSKÝ RYBNÍK A UREŠOVA STUDÁNKA – Program Globe - Mgr. Markéta Vokurková a žáci ZŠ Kunratice

15:35 ALTÁN NA BARONSKÉ CESTĚ KONCEPCE ANTROPOCÉN nejmladší geologickéobdobí? – RNDr. Radek Mikuláš, CSc.

 

16:00 LÁVKA POD HRÁDKEM – Les – Co je nového? – pan nadlesní Josef Holeš

16:30 STUDÁNKA ŽOFINKA – Studánky v našem lese - Mladí ochránci přírody - Jana Stibralová, Ing. Michal Kulík

 

UKONČENÍ PROGRAMU

Procházka je dlouhá asi 4 km a předpokládaný konec kolem 17. hodiny u studánky Žofinka. Lesem Vás provází autorky programu Jaroslava Hrušková, Adam Vízek a Eva Burianová.

Více na http://studanky.websnadno.cz/

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK V KUNRATICKÉM LESE - XXXXI. ROČNÍK

DNE 23. DUBNA 2018 – SOBOTA

 

Místo srazu: zastávka autobusu Na Proutcích (autobus MHD 203, 197)

 

PROGRAM:

1)  zastávka Na Proutcích                                                                                                                  12:45

o cesta přes mokřad „Rybízárna“ s povídáním MgA. Adama Vízka                                                

2)  Krellova studánka                                                                                                                              13:15

o   oficiální zahájení programu (Jaroslava Hrušková)                                                                           

o   Zaříkávání vod (žákyně ZUŠ Dobřichovice a kamarádi pod vedením Mgr. Jany Moudré               

o   Přesun                                                                                                                                            

3)  Vernerovy prameny                                                                                           14:15

o   (MgA. Adam Vízek)                                                                                                                          

o   Přesun                                                                                                                                    

3)  Dolnomlýnský rybník a Urešova studánka                                                                                        15:00

o   Program Globe (Mgr. Markéta Vokurková a žáci ZŠ Kunratice)                                                     

o   Přesun                                                                                                                                              

4)  Altán na Baronské cestě                                                                                                                    15:35

o   Koncepce antropocén – nejmladší geologické období? (RNDr. Radek Mikuláš, CSc.)                  

o   Přesun                                                                                                                                                    

5)  Lávka pod Hrádkem                                                                                                                         16:00

o   Les – co je nového? (pan nadlesní Josef Holeš)                                                                             

o   Přesun                                                                                                                                                  

6)  Studánka Žofinka                                                                                                                               16:30

o   Studánky v našem lesem (Mladí ochránci přírody – Jana Stibralová, Ing. Michal Kulík)                  

o   Ukončení hlavního programu                                                                                                   ca. 17:00

7)  Procházka podél Kunratického potoka k rybníku Labuť

o   Studánky Řeřišnicová, Krychle, Habrovka, Labutěnka                                                                      

o   Ukončení programu                                                                                                                 ca. 18:30

Procházka je dlouhá asi 6 km a předpokládaný konec kolem 18.30 u rybníku Labuť. Lesem Vás provází autorky programu Jaroslava Hrušková a Eva Burianová. www.studanky.websnadno.cz

 

Za pořadatele: Jaroslava Hrušková

tel: 723 823 426

jaroslavahruskova@seznam.cz

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace