Česká obec sokolská
14. 06. 2020

Přebor ČOS Čech žáků ve volejbalu

 

XX. ročník turnaje žáků „Memoriál V. Adama“ – Přebor ČOS Čech žáků ve volejbalu

1. Pořadatel: T. J. Sokol Mnichovo Hradiště - volejbalový oddíl

2. Datum konání a kategorie: Neděle  14.6.2020                    

Prezentace družstev v neděli 14. 6. do 8.45 hod., oficiální zahájení v 9.00, první utkání 9.10 hod

3. Místo konání:   Mn. Hradiště kurty za sokolovnou

4. Organizační pracovník:   Jiří Skřivan     TZ +420 326 815 229     Mob. +420 604 292 397

5. Doprava: spojení vlak, bus – areál 200m od náměstí směrem Ml. Boleslav

6. Vklad:         400,- Kč za družstvo

7. Ceny:         družstva na prvních třech místech získají pohár, medaile, diplomy a věcné ceny

                        družstva na dalších místech získají diplomy a drobné upomínkové předměty

8. Technická ustanovení:

Hraje se podle pravidel volejbalu, systémem, který stanoví pořadatel podle počtu zúčastněných družstev. Předpokládáme 6 – 8 družstev.

9. Přihlášky:

Počet družstev přijatých do turnaje je omezen na 8, proto žádáme družstva, která mají zájem o účast, aby se přihlásila e-mailem nebo telefonicky předem a to do 10. 6. 2020, pořadí přihlášek bude zohledněno! Rozlosování a rozpis zápasů bude zaslán 12. 6. 2020.

Přihlášky zasílejte na adresu:    Jiří Skřivan,  Dneboh 92,  29501  Mn. Hradiště

Přihlášky možno podat rovněž e-mailem na adresu:  dres2@seznam.cz

Po naplnění kvóty nebude možno do turnaje přijmout další družstva!