Česká obec sokolská
06. 08. 2021

Retrohraní se sokolem

Dříve narození učí své některé i zapomenuté své dětské hry - míčová školka, kuličky, guma, švihadlová školka, gorodky, moták.... za splnění všech úkolů (stanovišť) získají děti sladkou odměnu.

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace