Česká obec sokolská
23. 03. 2023

Sportovní gymnastika ČM

23.3.2023 pořádá T.J.Sokol České Meziříčí v sokolovně v 16.30 závody ve sportovní gymnastice.
Kategorie : - sólová prostná
                  - sólová kladina
                  - skupinová prostná dvojic,trojic,čtveřic
                  - skupinová kladina dvojic,trojic, čtveřic
Sestavy by měly obsahovat akrobatické prvky přiměřené věku. Věkové kategorie : 2017 -2010. Závodnice a závodníci mohou startovat i jenom v jedné kategorii.
Zveme všechny přátele sportovní gymnastiky v našem regionu.
Přihlášky do 21.3.2023 na adresu: jana.piskackova@post.cz, podrobné informace : 728 084 578
Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace