Česká obec sokolská

Sady Sokol21 dorazily do jednot
Nové žíněnky, duchny a bosy už slouží sokolům

12. 11. 2020

Projekt Sokol 21, který má za cíl postupnou obnovu cvičebního nářadí v sokolských jednotách, má za sebou další ročník. Prostřednictvím žup se v těchto dnech do sokoloven distribuují objednané ultralehké žíněnky, balanční plošina BOSU a dopadové plochy ("duchny").

"Jde o jeden z našich nejspěšnějších programů. Nejen proto, že umožňuje postupnou modernizaci vybavení našich sokoloven, ale také proto, že se nám podařilo zajistit opravdu velmi významný podíl financování  z grantu MŠMT a také od našeho marketingového partnera, ČEPS. Zapojení partnera z komerční sféry do podobného projektu je ve sportovním světě unikátní," uvedla starostka ČOS Hana Moučková.

Náklady na projekt se hradí z vlastního příspěvku sokolských jednot, grantu MŠMT a příspěvku ČEPS. Nabízená sada moderního cvičebního nářadí se každý rok inovuje podle potřeb jednot. Letos Sokol v rámci projektu pořídil 297 žíněnek, 412 balančních plošin BOSU a 53 doskočišť za více než tři miliony korun. 

"Mottem marketingových aktivit ČEPS jako národního provozovatele přenosové soustavy je, že přenáší energii tam, kde je potřeba. Velmi nás těší, že se díky dlouholeté spolupráci s Českou obcí sokolskou daří toto motto úspěšně naplňovat. Přejeme všem sokolům, aby se jim na novém nářadí dobře cvičilo!," říká Hana Klímová, ředitelka odboru Komunikace ČEPS, a.s.

"Věřím, že nové moderní vybavení přinese do sokoloven novou kvalitu a radost ze cvičení," dodala starostka Hana Moučková.

Sokol21 6 

 Sokol21 3

 

Sokol21 1

 Sokol21 4

Sokol21 5  

Sokol21 7

Galerie

Fotky a videa

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partnerské organizace