Česká obec sokolská

Prof. Pavel Kolář vyslovil uznání projektu Se Sokolem do života
říká jeho spoluautorka Věra Smejkalová

21. 07. 2021

V červenci proběhla v pražském centru O2 Univerzum přednáška profesora Pavla Koláře, špičkového českého fyzioterapeuta a jednoho z největších odborníků na pohyb dětí u nás. Určená byla sokolským metodikům, cvičitelům a trenérům. Téma Senzomotorické funkce v dětském věku plně korespondovalo s náplní sokolského projektu Se Sokolem do života, který je pro děti od 3 – 6 let. Akce se pochopitelně zúčastnila i jedna z jeho zakladatelek Věra Smejkalová. Co si z povídání profesora Koláře odnesla?

Proč ČOS oslovila profesora Koláře?

Chtěli jsme znát jeho pohled na projekt Se Sokolem do života a jestli je z úhlu fyzioterapeuta zabývajícího se celý život lidským tělem a pohybem náš projekt smysluplný a vhodně naplněný svým pohybovým obsahem. Ve výsledku jsme velmi spokojeni, neboť pan profesor vyslovil projektu uznání, které nás velmi těší.

Co jste si z přednášky odnesla?

Zvolené téma bylo určeno pro cvičitele, trenéry a pedagogy velmi dobře. Základem našeho snažení ve výuce dětí je správné držení těla prolínající se všemi činnostmi, které dětem ve cvičení a hrách nabízíme.To ovšem musíme s dětmi neustále trénovat, posilovat jejich kosterní a svalový korset. Správné držení těla není úplnou samozřejmostí, u dětí se projevují menší či větší dysbalance, které je třeba neustále hlídat a usměrňovat. Proto jsou osvěžení si vědomostí a načerpání případných nových postřehů velmi důležité. A my jsme rádi, že jsme je mohli, díky panu profesorovi zprostředkovat našim cvičitelům, trenérům i pedagogům. 

věra smejkalová na TK

Jak na vás profesor Kolář působil?

Moc dobře. Klidný, věcný, odborně na výši – výborná kombinace. Pan Kolář je člověk s mnoha odbornými znalostmi, které uplatňuje při péči o malé i velké pacienty. U dětí je kromě odbornosti nutný i laskavý přístup, způsobující, že dítě správně reaguje na jeho léčbu. Jeho znalosti o lidském těle jsou unikátní, zároveň si myslím, že je velmi lidský a pozorný. 

Jak Vám získané informace pomohou při práci v Sokole?

Informace, kterých se mi dostalo, především potvrdily, že moje celoživotní snažení je správné. Nejenom tím, že moje zacházení s dětmi je v souladu s odborným lékařským náhledem. Základem práce s dětmi je připravit je na cestu životem správně tak, aby vštípené zásady děti vnímaly jako něco přirozeného, něco, co se vyplatí dodržovat, protože jim to pomůže nejenom při samotném cvičení, ale především v běžném životě.

kolář SSDŽ

Motivovala přednáška cvičitele třeba k dalšímu sebevzdělávání?

Seminář svým dopadem mohl pomoci zcela určitě utřídit si názory, myšlenky a celé uchopení zacházení s dětmi. Pomohl cvičitelům/trenérům/pedagogům v chuti neustále pokračovat v práci, která má velký smysl a dopad na celou společnost, neboť je to práce s novou generací, v budoucnu tuto společnost utvářející. A ano, dovedu si představit, že mnozí z účastníků se obrátí i k dalšímu studiu této problematiky. 

kolář SSDŽ

 

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace