Zálesácký závod zdatnosti vás prověří ve všech směrech / 01.06.2018

Na 20 disciplín si mohli vyzkoušeli účastníci zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ), který organizoval Sokol v květnu v malebném okolí jihočeské Třeboně. Jde o jednu z nejkomplexnějších aktivit, kterým se můžete v Sokolu věnovat - vyzkoušíte si různé sporty, transport zraněného, orientaci v terénu a vyznat se musíte třeba i v historii Sokola, vlastivědě nebo správně odhadovat míry a váhy.

„Počátky zálesáckého závodu zdatnosti spadají do období před několika desetiletími. Já jsem se ho začal účastnit jako školák ve Foglarově oddílu v letech 1973-1975 – tam se to jmenovalo Boj družin, ale šlo o něco podobného. Myšlenku jsem pak použil pro svůj oddíl Jilm založený r. 1982, tam trvá ten závod stále,“ říká Zdeněk Lauschmann ze Sokolu Libeň.  „Do roku 1989 se podobný závod konal v ČSTV pod názvem Soutěž branné zdatnosti v přírodě. Závod vznikl péčí tehdejší komise Pobytu v přírodě, jejíž členové byli téměř všichni bývalí Sokolové. Komise v roce 1971 prosadila jeho konání s tím, že v názvu navrhla slůvko „branné“ – to u vedení ČSTV prošlo,“ doplňuje další pamětník počátků ZZZ, Petr Mikysek z mělnického Sokola. Od roku 1991 je v komisi pobytu v přírodě Odboru všestrannosti ČOS a tam také zhruba o čtyři roky později vznikl nápad uspořádat takový závod pro sokolské táborníky. V letech 1996-1999 proběhly 4 přípravné ročníky se „sokolíky“ z Prahy a okolí a v roce 2000 pak 1. přebor ČOS.

Dnes se ZZZ věnuje kolem 100 jednot v 25 župách. Závodu se věnují oddíly sokolské všestrannosti. Ideální podle Z. Lauschmanna je, když děti zvládají základy gymnastiky, atletiky, plavání a pobytu v přírodě. V nemnoha jednotách fungují specializované oddíly pobytu v přírodě, které pak v ZZZ pochopitelně vyhrávají, ale i to má své výjimky.

ZZZ nemůže mít úplně pevná pravidla jako např. fotbal nebo florbal. „Zároveň je ale potřeba nějakého rámce a základního vymezení disciplín, aby soutěž byla spravedlivě hodnotitelná a umožňovala také trénování, pokud by se tomu někdo chce věnovat více,“ říká Z. Lauschmann. V ČR existuje řada podobných závodů s různou mírou přesnosti pravidel (Svojsíkův závod, Medvědí stezka aj.) a i vývoj podoby ZZZ je doprovázený nejednotou názorů. Letos byly disciplíny trochu obměněny, ale v „základu“ bývá kromě běhu na 4-8 km topografie, překážky, poznávání přírodnin, uzlování, oheň, první pomoc, otázky o Sokole, hod na cíl, signalizace morseovkou, vlastivěda a práce s pilou a sekerou.

„Cílem závodu zdatnosti je právě ta všestrannost, takže zdatnost i šikovnost spolu mají vyváženě vyhrávat. To je mimochodem to, co mě na ZZZ také nejvíc baví. Proto je důležité stanovit rozumnou výši přípočtů za chyby před každým závodem podle terénu a náročnosti úkolů v daném roce a místě,“ dodává Z. Lauschmann.

Jak už to u podobných disciplín bývá, samotný ZZZ děti většinou baví, i tak ale jejich zájem závisí především na kvalitních cvičitelích a vedoucích. Hodně se praktikují zjednodušené verze pro mladší žactvo („MiniZZZ“) a kdo vydrží v Sokole déle, přejde pak přirozeně k oficiálnímu ZZZ. Začíná kategorií starší žactvo a již 2 roky má dokonce i kategorii dospělí.

Pokud chcete vidět, jak to všechno vypadá v praxi a jak se mladí sokolové dokážou se všemi nástrahami vypořádat, zajeďte se podívat na některé ze župních nebo oblastních kol ZZZ tam, kde závodí specializované oddíly (např. župa Plk. Švece, Jihočeská, Barákova aj.).