Společný postup při ochraně osobních údajů – GDPR / 05.06.2018

Česká obec sokolská, Český olympijský výbor, Česká unie sportu a další střešní organizace přijaly společný postup při aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU – obecné nařízení k ochraně osobních údajů - GDPR, které vstoupilo v platnost 25. května 2018. O tomto společném postupu informuje sokolské župy a tělocvičné jednoty otevřený dopis starostky ČOS Hany Moučkové a jednatele ČOS Josefa Těšitele. Dopis obsahuje řadu užitečných příloh a vzorů.

Vážené sestry, vážení bratři

na základě usnesení z 5. zasedání Výboru ČOS konaného ve dnech 27. a 28. dubna 2018 a navazujících usnesení P ČOS Vám předkládáme společný postup ČOV, ČUS, ČOS a dalších střešních organizací k Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU – obecné nařízení k ochraně osobních údajů – GDPR, jež vstoupilo v platnost od 25. 5. 2018.

Společný postup je reakcí na různé výklady a postupy, které se z různých institucí začaly objevovat v prvním čtvrtletí letošního roku a které vnášely do sportovního prostředí chaos.

To, co je podstatné, je že:

- správcem osobních údajů člena je vždy Tělocvičná jednota Sokol ...............

1. krok - T. J. jako správce osobních údajů, si zpracuje analýzu rizik - viz audit v T. J. Na to není potřeba externí firma, která zpracuje totéž, ale za peníze.

Pokud jsme již nyní postupovali dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Řádu k ochraně osobních údajů v ČOS z roku 2015, tak bychom neměli být zaskočeni.

2. krok - návrh formuláře - souhlas člena - obsahuje celý rozsah evidence osobních údajů, účel použití i práva každého člena - tento formulář musí být podepsán každým členem, u mládeže jeho zákonnými zástupci

- společně s vyplněnou přihláškou tvoří nedílnou součást a je uložen v T. J.

Případné odpovědi na dotazy obsahuje soubor otázky a odpovědi - zpracovaný právníky ČUS.

Přečtěte si pozorně přiložené materiály.

Formuláře přihlášek jsou upravené. Lze je chápat jako vzor.

Podstatný je rozsah osobních údajů.

Pokud již máte od svých členů vyplněné přihlášky, nemusíte je znovu vyplňovat.

Případné dotazy pište na Mgr. Pavel Janda, právník ČOS, e-mail: janda@akjanda.cz

Se Sokolským pozdravem

ses. Hana Moučková, v.r.                                         br. Josef Těšitel, v.r.

starostka ČOS                                                            jednatel ČOS