Sletový průvod prošel Prahou a zahájil hlavní sletový týden / 02.07.2018

Ojedinělá událost, jakou mohou Pražané a návštěvníci hlavního města prožít jen jednou za šest let – to je sletový průvod Prahou, který v neděli 1. července 2018 zahájil hlavní sletový týden XVI. všesokolského sletu, který ve dnech 5. a 6. července vyvrcholí I. a II. programem hromadných tělocvičných vystoupení v Eden Aréně.

Sletový průvod vyšel v 10.00 hodin z ulice 28. října po trase Národní třída, Smetanovo nábřeží, Křížovnická ulice, náměstí J. Palacha, Široká, Pařížská a Staroměstské náměstí, kam po 12. hodině dorazili poslední účastníci pestrého průvodu, jehož se zúčastnilo zhruba 12 000 sokolů z České republiky i ze zahraničí a také nesokolští zahraniční účastníci sletu, například z Dánska či z Brazílie. V čele průvodu kráčeli starostka ČOS Hana Moučková, členové Předsednictva ČOS a zástupci Světového svazu sokolství. Za čelem průvodu kráčeli nejprve pod vlajkami svých zemí a prapory svých organizací zahraniční sokolové a hosté. Za nimi pak kráčeli účastníci sletu z jednotlivých sokolských žup. Na Národní třídě se průvod krátce zastavil – starostka ČOS Hana Moučková zde položila věnec k pamětní desce připomínající událostí 17. listopadu 1989.

V průvodu bylo možné vidět nádherné historické sokolské prapory, účastníci v sokolských, ale i lidových krajích, cvičenci v úborech jednotlivých hromadných skladeb. K slavnostní náladě rovněž přispělo jedenáct hudebních těles, rozmístěných po trase průvodu. Byly to Jitřenka (T. J. Sokol Královské Vinohrady), Hudba 32. plzeňského pěšího pluku, Harmonie 1872 Kolín, Velký dechový orchestr Kolín, Bijovanka (Jedovnice), Boskovjanka (Boskovice), Holický dechový orchestr, TOX (Poděbrady), Broďanka (Velké Hamry) a Lounská třináctka (Louny).

Na Palachově náměstí byla na schodišti před budovou Rudolfina tribuna, na níž průvodu přihlíželo vedení ČOS a rovněž arcibiskup pražský kardinál Duka a další hosté. Zde - v přilehlém parku u Mánesova mostu - položila starostka ČOS Hana Moučková věnec k soše Josefa Mánesa, autora prvního sokolského praporu.

V neděli 1. července se v Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěch konala ekumenická mše.

Tentýž den v 19.00 hodin byl XVI. všesokolský slet slavnostně zahájen v Národním divadle, kde po úvodních zahajovacích projevech sokolské kulturní soubory zahrály divadelní představení Naši furianti.