Česká obec sokolská darovala Hradní stráži stuhu na prapor / 10.12.2018

Dne 7. prosince 2018 připnula starostka České obce sokolské Hana Moučková na prapor Hradní stráže pamětní stuhu. Stalo se tak symbolicky při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Hradní stráže, jejíž kořeny jsou neodmyslitelně spjaty právě se sokolským hnutím. Slavnostní události na III. nádvoří Pražského hradu se také zúčastnil člen předsednictva Vzdělavatelského odboru a zástupce ředitele VHÚ bratr Michal Burian, který s myšlenkou udělení stuhy Hradní stráži přišel. On i sestra starostka jako poděkování dostali pamětní medaili Hradní stráže.

Ve dnech, kdy se v roce 1918 rodil samostatný stát Čechů a Slováků, chyběly vznikající republice mocenské opory, především pak armáda. Rozpad Rakouska-Uherska v posledních dnech války zastihl připravené představitele nejvýznamnější spolkové organizace, České obce sokolské. Sokolové vstoupili do dějin rodícího se státu mimo jiné právě převzetím čestné úlohy stráže Pražského hradu a položili tak základ dnešní Hradní stráži.


Pamětní stuhu s nápisem „Prvé republikánské stráži na Hradě pražském T. G. M.“ nechala Česká obec sokolská zhotovit jako přesnou kopii stuhy, kterou obdržela v roce 1933 při příležitosti oslav 15. výročí vzniku Československa od prezidenta T. G. Masaryka jako poděkování za činnost Sokola v převratových dnech roku 1918. Originální stuha zmizela ve víru dějinných událostí 20. století a její podoba se dochoval pouze na několika fotografiích.

Hradní stráž a Česká obec sokolská úspěšně navázaly před čtyřmi lety na události, od kterých uplynulo v letošním roce 100 let. Jestliže před 100 lety stáli sokolové u zrodu Hradní stráže, dnes naopak Hradní stráž pomáhá s výcvikem obnovené Sokolské stráže, která Českou obec sokolskou reprezentuje při oficiálních aktech připomínajících významné události naší historie. Spolupráce mezi Hradní stáží a Českou obcí sokolskou je i ukázkou, jak se může historie promítnout do naší současnosti. Sokolové se tak dnes stávají příslušníky Hradní stráže a naopak.

Předáním nově vyrobené kopie historické stuhy se symbolicky uzavírá rok oslav 100. výročí založení Československa. Děje se tak na Pražském hradě, kde první československý prezident T. G. Masaryk pronesl památnou větu: „Bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo Československa.“

Za fotografie děkujeme kapitánovi Jiřímu Havlovi z Hradní stráže.