Rekonstrukce příjezdu T. G. Masaryka do vlasti za účasti sokolů / 14.12.2018

České dráhy, Československá obec legionářská, Národní technické muzeum a Hlavní město Praha připravily rekonstrukci příjezdu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z exilu zpět do vlasti. Z rakousko-českých hranic do Prahy budou vypraveny dva vlaky. Než projede v sobotu 22. prosince Masaryk v podání herce Otakara Brouska Prahou, navštíví ve zvláštním vlaku trasu svého návratu z Horního Dvořiště přes České Budějovice, Veselí nad Lužnicí, Tábor a Benešov. Na mnoha místech trasy a samozřejmě poté v Praze se setkáte také se sokoly.

T. G. Masaryk se o revoluci 28. října i o tom, že byl zvolen prvním prezidentem svobodného Československa, dozvěděl v Americe. Přesně v den 68. narozenin jeho manželky Charlotty 20. listopadu 1918 vyplula z newyorského přístavu loď Carmina s prezidentem na palubě, který se tak vydal na cestu do vlasti. Cestou domů navštívil Anglii, Francii, v Itálii pozdravil legionáře, v Brixenu vzdal hold Karlu Havlíčku Borovskému. O měsíc později, 20. prosince 1918, překročil zvláštní vlak s T. G. Masarykem hraniční přechod v Horním Dvořišti. 

V Praze čekalo Masaryka obrovské uvítání, slavnostní řeč přednesl spisovatel Alois Jirásek. Masaryk následně odmítl nasednout do císařského kočáru a zvolil raději místo v otevřeném automobilu. Při jeho triumfálním návratu jej doprovázeli legionáři z Itálie, Francie i Ruska, příslušníci domácího vojska a samozřejmě také sokolové, kteří se na slavnostním příjezdu velmi výrazně podíleli. Po 28. říjnu vytvářeli Národní stráže a hlídali nádraží, našli bychom je v prezidentově bezpečnostním doprovodu i ve slavnostním průvodu Prahou.

Trasu Masarykova návratu včetně uvítání na stejných místech jako před 100 lety okopíruje zvláštní jízda vlaků Českých drah. V historické soupravě pojede sám Tomáš Garrigue Masaryk, kterého ztvární herec Otakar Brousek, druhá souprava bude pro veřejnost. V pátek 21. prosince vystoupí prezident Masaryk v 13:17 hodin s doprovodem v Horním Dvořišti. Slavnostní program bude následně pokračovat v 15:33 v Českých Budějovicích. V sobotu 22. prosince Masarykův vlak zastaví v 8:08 ve Veselí nad Lužnicí, v 9:05 v Táboře, v 11:27 v Benešově u Prahy a ve 13:12 bude prezidenta vítat Hlavní nádraží v Praze. Podrobný program je k nalezení na tomto odkazu

Vyvrcholením programu bude slavnostní průvod Prahou, který započne 22. prosince ve 14 hodin ve Vrchlického sadech před budovou Hlavního nádraží. Prezident Masaryk projede v otevřeném voze Washingtonovou ulicí na Václavské náměstí. Doprovázet ho budou uniformovaní příslušníci československých legií a krojovaní sokolové.