Semináře a školení 2018 / 17.12.2018

Archiv vzdělávacích akcí Ústřední školy z roku 2018

Akreditovaná školení a semináře

První pomoc pro členy ČOS

Školení je vhodné pro cvičitele, činovníky, učitele a ostatní zájemce o získání odbornosti zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let, ukončené střední vzdělání a dobrý zdravotní stav. Výuka probíhá podle nových standardů první pomoci formou dvou víkendových konzultací v rozsahu 40 hodin zakončených zkouškami. Školení je akreditováno MŠMT a úspěšným složením zkoušek účastník získává osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí.

Termíny
​24.–25. 2. 2018
​24.–25. 3. 2018

Místo
Praha

Přihlášky do
8. 2. 2018

Poplatek
člen ČOS: 1600 Kč
veřejnost: 3200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je pro nízký zájem zrušena.

 

 

 

 

Školení III. třídy

Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

Školení je určeno cvičitelkám i cvičitelům, kteří se věnují našim nejmenším cvičencům. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Školení bude organizováno formou dvou víkendových konzultací a samostatnými zkouškami. Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v oddílech předškolních dětí především v rámci České obce sokolské.

Termíny
​26.–28. 1. 2018
​23.–25. 3. 2018
​5. 5. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, školení již proběhlo

Poplatek
člen ČOS: 1800 Kč
veřejnost: 3600 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

 

Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy opakování

Školení je určeno cvičitelkám i cvičitelům, kteří se věnují našim nejmenším cvičencům. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Školení bude organizováno formou dvou víkendových konzultací a samostatnými zkouškami. Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v oddílech předškolních dětí především v rámci České obce sokolské.

Termíny
​23.–25. 2. 2018
​9.–11. 3. 2018
​13. 5. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, školení již proběhlo

Poplatek
člen ČOS: 1800 Kč
veřejnost: 3600 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

 

Trenér trampolín III. třídy

Padesátihodinové školení připravené ve spolupráci s komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace vás seznámí s metodikou tréninku skoků na trampolíně. Kurz pokrývá pravidla, biomechaniku, bezpečnost, techniku skoků a postupy výuky pro všechny věkové a dovednostní kategorie cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři nejen vrcholových závodníků z úspěšných oddílů (Kampa, Žižkov, Liberec) – B. Schmidt, J. Topič a M. Patrman.

Termíny
​24.–25. 2. 2018
​10.–11. 3. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, školení již proběhlo

Poplatek
3600 Kč
Na základě doporučení T.J. Sokol lze zažádat o snížení účastnického poplatku dotací ÚŠ ČOS. Více informací na http://www.sokol.eu/obsah/5541/podminky-pro-ziskani-dotace-us-cos

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

 

Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele sportovní všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro různé věkové kategorie.

Termíny
​16.–18. 3. 2018
​6.–8. 4. 2018
​ 6. 5. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, školení již proběhlo

Poplatek
člen ČOS: 1800 Kč
veřejnost: 3600 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

 

Cvičitel parkouru III. třídy jaro

Školení je vhodné pro cvičitele, kteří chtějí vést cvičební jednotky parkouru v Sokole. Podmínkou pro přihlášení je věk alespoň 18 let. Náplní bude 50 hodin teoretických i praktických předmětů pokrývajících mj. právní problematiku cvičitele, parkourové techniky, pedagogiku, zásady bezpečnosti, dopomoci, záchrany a vedení mladých cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři.

Termíny
​11.–13. 5. 2018
​1.–3. 6. 2018
​9. 6. 2018 nebo 23. 6. 2018 (zkoušky)

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, školení již proběhlo

Poplatek
člen ČOS: 1800 Kč
veřejnost: 3600 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

 

Cvičitel parkouru III. třídy podzim

Školení je vhodné pro cvičitele, kteří chtějí vést cvičební jednotky parkouru v Sokole. Podmínkou pro přihlášení je věk alespoň 18 let. Náplní bude 50 hodin teoretických i praktických předmětů pokrývajících mj. právní problematiku cvičitele, parkourové techniky, pedagogiku, zásady bezpečnosti, dopomoci, záchrany a vedení mladých cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři.

Termíny
​13.–14. 10. 2018
​27.–28. 10. 2018
​10.–11. 11. 2018

Místo
Ostrava

Přihlašování bylo ukončeno, školení již proběhlo

Poplatek
člen ČOS: 2200 Kč
veřejnost: 4500 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

 

Cvičitel aerobiku III. třídy

Hlavním cílem školení je zvládnutí správné techniky pohybu, metodiky výuky aerobních choreografií a seznámení s různými příklady kondičních programů s hudbou. Kvalifikace cvičitele aerobiku III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení různých druhů aerobních a kondičních hodin s hudebním doprovodem, zejména pro dospělé cvičence v rámci České obce sokolské. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let.

Termíny
​19.–21. 10. 2018
​9.–11. 11. 2018
​2. 12. 2018

Místo
Praha

Přihlášky do
4. 10. 2018

Poplatek
člen ČOS: 1800 Kč
veřejnost: 3600 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

 

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy

Zdravotní tělesná výchova si klade za cíl posílit organismus a vytvořit tak předpoklady pro všestranný harmonický vývoj zdravotně oslabeného jedince a poskytnout mu možnost sportovního vyžití ve vztahu k jeho schopnostem a zdravotnímu stavu. Absolvent tohoto školení je schopen samostatně vést cvičební jednotku zdravotní tělesné výchovy v rámci oddílů sportovní všestrannosti v T.J. Cvičitel je schopen volit vhodný obsah a didaktické postupy se zřetelem k věkovým zvláštnostem a úrovni zdatnosti cvičenců.

Termíny
​19.–21. 10. 2018
​9.–11. 11. 2018
​1. 12. 2018

Místo
Praha

Přihlášky do
4. 10. 2018

Poplatek
člen ČOS: 1800 Kč
veřejnost: 3600 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování, stravování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

 

Semináře

Hravé zdravé jógové rozcvičky

Tento jednodenní seminář s hodinovou dotací 6 vyučovacích hodin vám dá praktický návod a inspiraci, jak lze zařadit prvky jógy do cvičební jednotky pro děti předškolního a mladšího školního věku. Seminář nebude obsahovat mnoho teorie, je zaměřený především na praxi a principy zdravého pohybu v kontextu jógy. Není potřeba mít předchozí zkušenosti s jógou, ale vlastní praxe je výhodou a pro následné cvičení jógy s dětmi i nutností.

Termín
20. 1. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, seminář již proběhl.

Poplatek
člen ČOS: 350 Kč
veřejnost: 700 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Rok s pohybem a hudbou

Pohyb a hudba patří k sobě. Hudebně pohybová výchova je jedním z nejlepších prostředků rozvoje dětské osobnosti. Důležité je ale umět ji dětem přiblížit. Nabízíme hudebně pohybové náměty v ročních období.

Termín
21. 1. 2018

Místo
Praha

Přihlášky do
4. 1. 2018

Poplatek
člen ČOS: 350 Kč
veřejnost: 700 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlašování bylo ukončeno, seminář již proběhl.

 

 

 

Cvičení podle Feldenkraise

Feldenkraisova® metoda (FM) je celosvětově uznávaná somatická edukační metoda, která prostřednictvím organického učení školí vlastní vnímání, zdokonaluje funkčnost těla a osobní proces učení. V lekcích FM se uvědomělým vnímáním sebe sama v souvislosti s působením zemské přitažlivosti učíme posuzovat pohyb tak, jak to dělají malé děti – podle pocitu příjemnosti, plynulosti, jednoduchosti, lehkosti a efektivity. V semináři zažijete účinek této neobvyklé pohybové metody sami na sobě. Seminář je vhodný zejména pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy a cvičitele seniorů.

Termín
10. 3. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, seminář již proběhl.

Poplatek
člen ČOS: 450 Kč
veřejnost: 900 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Pečujeme o své tělo

Ke zdravému životnímu stylu patří kromě pravidelného pohybu také péče o vlastní tělo a mysl. Seminář se zaměří na tři oblasti. Seznámíte se s jednoduchými a efektivními prostředky pro zvládání stresu a shonu denního života, vysvětlíme a ukážeme vám základní způsoby prevence u častých onemocnění a doplníme kompenzačními cviky zejména při sedavých zaměstnáních. Seminář je určen pro zájemce v každém věku, jak pro cvičitele, tak pro všechny, které tato problematika zajímá.

Termín
11. 3. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, seminář již proběhl.

Poplatek
člen ČOS: 350 Kč
veřejnost: 700 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

První pomoc – doškolení

Doškolovací seminář je určen především pro cvičitele a členy ČOS, kteří jsou držitelé průkazu Zdravotník zotavovacích akcí. Účast doporučujeme všem, kterým v nejbližší době končí platnost průkazu. Přihlásit se můžou i ti, kteří mají průkaz zdravotníka ČOS již propadlý nebo ti, kteří se v první pomoci chtějí zdokonalit.

Termín
24. 3. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, akce zrušena pro nízký počet přihlášených

Poplatek
člen ČOS: 350 Kč
veřejnost: 700 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Cvičení podle Feldenkraise opakování

Feldenkraisova® metoda (FM) je celosvětově uznávaná somatická edukační metoda, která prostřednictvím organického učení školí vlastní vnímání, zdokonaluje funkčnost těla a osobní proces učení. V lekcích FM se uvědomělým vnímáním sebe sama v souvislosti s působením zemské přitažlivosti učíme posuzovat pohyb tak, jak to dělají malé děti – podle pocitu příjemnosti, plynulosti, jednoduchosti, lehkosti a efektivity. V semináři zažijete účinek této neobvyklé pohybové metody sami na sobě. Seminář je vhodný zejména pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy a cvičitele seniorů.

Termín
7. 4. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, seminář již proběhl.

Poplatek
člen ČOS: 450 Kč
veřejnost: 900 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Kineziotaping pro cvičitele II

Seminář tematicky navazuje a rozšiřuje učivo z předchozích seminářů kineziotapingu. Na tomto semináři si zopakujete již osvojené techniky a rozšíříte o nové postupy, které vám nebo vašim blízkým pomohou při bolestech pohybového aparátu, pomohou ke správnému držení těla, případně uleví při otocích nebo pohmožděninách. A to vše pomocí pružných kineziotejpovacích pásek. Seminář je určen pro všechny, kteří úspěšně absolvovali seminář „Kineziotaping pro cvičitele I“.

Termín
14. 4. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, seminář již proběhl.

Poplatek
člen ČOS: 600 Kč
veřejnost: 1200 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Pohybové a míčové hry předškolní a mladší školní věk

Na praktickém semináři pro cvičitele všestrannosti získáte inspiraci a zásobu her pro děti ve věku od pěti do jedenácti let. V tomto věku by pohybová hra měla být součástí každé cvičební jednotky. Naučíte se, jak si vystačit s vybavením, které máte, jak hru zaměřit dle věku, schopností a zájmu cvičenců, jaké zásady platí pro úspěšný průběh hry a jak zařídit, aby si děti ze hry kromě zábavy odnesly také ponaučení.

Termín
14. 4. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, seminář již proběhl.

Poplatek
člen ČOS: 350 Kč
veřejnost: 700 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Akrobatická jóga

Seminář pro všecny příznivce párové akrobacie, jógy a masáží. Akrobatická jóga rozvíjí vzájemnou komunikaci, spolupráci a důvěru. Na záčátku se seznámíte se základními zpevňovacími a posilovacími cviky ve dvojici. Hlavní část bude věnována jógovému létání. Závěr pak terapeutickému létání (pomalé protažení a uvolnění) a masáži. Cvičit budeme v malých skupinách s důrazem na bezpečnost. Pro přihlášení není nutná předchozí zkušenost s akrobacií či jógou. Není nutné hlásit se ve dvojici. Seminář je v rozsahu 6 hodin.

Termín
15. 4. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, seminář již proběhl.

Poplatek
člen ČOS: 350 Kč
veřejnost: 700 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Cvičení na nestabilních plochách (gymball, BOSU, čočka)

Seminář vhodný pro všechny cvičitele, kteří chtějí účelně využívat gymbally, BOSU, čočky a overbally při své činnosti. Cvičení na nestabilních plochách najde své využití u všech věkových i výkonnostních kategorií, při prevenci pohybových poruch i ve sportovním tréninku. Obsahem semináře bude vysvětlení přínosů cvičení na nestabilních plochách, praktické ukázky cvičení na nestabilních plochách s následným rozborem cviků a jejich zařazení do cvičební jednotky. Seminář bude v rozsahu 7 hodin.

Termín
15. 4. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, seminář již proběhl.

Poplatek
člen ČOS: 400 Kč
veřejnost: 800 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Nářadí zábavně a netradičně pro žactvo

Cílem toto semináře bude jak hravě a zábavně využít velkého gymnastického nářadí v hodinách žactva. Například, že bradla se dají využít ke skupinovému cvičení, že kůň není pouze přeskokové nářadí, ale jde využít i na stavění pyramidy atd.

Termín
22. 9. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, kapacita akce je naplněna

Poplatek
člen ČOS: 350 Kč
veřejnost: 700 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Pohybové a míčové hry předškolní a mladší školní věk opakování

Na praktickém semináři pro cvičitele všestrannosti získáte inspiraci a zásobu her pro děti ve věku od pěti do jedenácti let. V tomto věku by pohybová hra měla být součástí každé cvičební jednotky. Naučíte se, jak si vystačit s vybavením, které máte, jak hru zaměřit dle věku, schopností a zájmu cvičenců, jaké zásady platí pro úspěšný průběh hry a jak zařídit, aby si děti ze hry kromě zábavy odnesly také ponaučení.

Termín
23. 9. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, kapacita akce je naplněna

Poplatek
člen ČOS: 350 Kč
veřejnost: 700 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Feldenkrais pro děti

Feldenkraisova® metoda (FM) je celostní psychosomatický přístup respektující naši individualitu. Skupinové lekce Feldenkraisovy® metody pro děti jsou koncipovány tak, aby u dětí podpořily zdravý psychomotorický a kognitivní vývoj, chuť k pohybu a vyvážily psychické a fyzické dysbalanace. V průběhu lekcí se s dětmi pracuje skrze harmonický a vědomý pohyb a to v bezpečném, kreativním a hravém prostředí. Děti se během nich naučí vnímat sebe samy úplně jiným způsobem, než jsou zvyklé.

Termín
13. 10. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, kapacita akce je naplněna

Poplatek
člen ČOS: 450 Kč
veřejnost: 900 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Mezinárodní seminář pro cvičitele RDPD – PaCH 2018

Více informací zde

 

 

 

Funkční trénink – síla a mobilita

Funkční trénink usiluje o co nejširší využití získaných schopností a dovedností. Účinnost tréninku je potom zaručena kvalitním zvládnutím omezeného počtu klíčových cviků, které jsou voleny podle jejich užitečnosti ve sportovním a běžném životě. Tento praktický seminář se zaměří na dvě složky tělesných schopností. První část se bude věnovat rozvoji síly pomocí cvičení s vlastním tělem a s kettlebelly. Druhá část představí mobilitu – cvičení pro aktivní rozsah pohybu a zachování kloubního zdraví.

Termín
1. 12. 2018

Místo
Praha

Přihlašování bylo ukončeno, kapacita akce je naplněna

Poplatek
člen ČOS: 400 Kč
veřejnost: 800 Kč

Kontakt
Hana Šturcová, e-mail: skola@sokol.eu, tel.: 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

 

Další vzdělávací akce najdete: