Nabídka k pořádání T-Mobile Olympijského běhu 2019 / 16.01.2019

Stejně jako v předchozích letech, i letos se Český olympijský výbor obrací na sokolské organizace s nabídkou možnosti pořádání závodů T-Mobile Olympijského běhu. Ten se bude konat tradičně jako součást oslav mezinárodního Olympijského dne, v letošním roce ve středu 19. června 2019. Oslavy budou v letošním roce významnější i vzhledem k 120letému výročí založení Českého olympijského výboru.

V loňském roce se do běhů zapojilo 76 tisíc lidí, a vzhledem k tomu, že 18 z celkem 80 pořadatelů (22 %) bylo z řad sokolských jednot, má na tom Sokol velký podíl. Podmínky a pokyny pro pořadatele najdou zájemci v této prezentaci, kde je například i kontakt pro případné doplňující dotazy. Ideální termín pro přihlášení organizátorů je zhruba do konce ledna, protože online registrace závodníků se spouští už 1. února 2019. Přihlášení probíhá elektronicky přes tento elektronický formulář. Posledním termínem k přihlášení organizátora závodu je 31. březen 2019, ale jak upozorňuje Český olympijský výbor, podle zkušeností z minulých ročníků pro organizátory platí, že čím více času mají na přípravu, tím lépe.