Aktuální informace k pojištění v roce 2019 / 31.01.2019

Ke dni 1. 2. 2019 dochází k částečným změnám v pojištění. Stejně jako v předchozích letech, i letos je pojištění sportovního prostředí, tedy i České obce sokolské (vč. jejích pobočných spolků), řešeno prostřednictvím pojistné smlouvy mezi Českým olympijským výborem a příslušnou pojišťovnou.

Pojistné krytí členů Sokola v rámci pojistných smluv Českého olympijského výboru se týká úrazového pojištění a pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele. Zatímco pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů pokračuje dle stávající smlouvy s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, pro oblast úrazového pojištění platí od 1. 2. 2019 nová pojistná smlouva, uzavřená s Pojišťovnou VZP, a.s., která byla vybrána ve výběrovém řízení.

K nové smlouvě o úrazovém pojištění poskytl koncem ledna generální sekretář ČOV Petr Graclík mj. následující informace:

„Od 1. 2. 2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV) a platí pro celé sportovní prostředí. Pojišťovna Kooperativa, která v letech 2017 a 2018 úrazové pojištění zajišťovala, ukončí spolupráci s ČOV k 31. 1. 2019. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci této pojišťovny až do vyřešení. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění od 1. 2. 2019 bude nově řešit Pojišťovna VZP. Pod odkazem www.olympic.cz/pojisteni naleznete přehledný rozcestník a veškeré nezbytné informace k této nově uzavřené pojistné smlouvě, včetně podmínek a rozsahu pojištění, seznamu pojištěných spolků, formuláře pro hlášení škodních událostí a podrobné kontaktní údaje na zástupce Pojišťovny VZP, kteří budou s Vámi tuto problematiku řešit.

Smlouva na Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává nadále v platnosti a nic se v tomto směru nemění.“

Úrazové pojištění členů sportovních spolků

Pojištěnými osobami jsou:

✔ Členové sportovních svazů sdružených v Českém olympijském výboru a České unii sportustejně jako členové dalších pojištěných subjektů, a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce.

✔ Osoby, které se účastní akcí v rámci plnění svých pracovních úkolů nebo mají s příslušným sportovním spolkem uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

✔ Osoby, které nejsou členy pojištěných subjektů, po dobu, kdy se účastní akce pořádané

některým z pojištěných subjektů.

✔ Členové České obce sokolské, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 – registrovaní sportovci i rekreační cvičenci.

Pojištěnými osobami nejsou profesionální sportovci a účastníci činností, které nejsou organizovány

některým z pojištěných subjektů.

Pojištění je platné po celém světě.

Další informace včetně formulářů pro hlášení pojistných událostí naleznete na www.olympic.cz/pojisteni