Připomenuli jsme si již 157. výročí vzniku Sokola / 21.02.2019

Vedení České obce sokolské uctěním památky zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera vzpomenulo v pátek 15. února 157. výročí založení našeho spolku, které jsme si připomenuli v sobotu 16. února. Starostka ČOS Hana Moučková, náčelník ČOS Petr Svoboda, náčelnice ČOS Lenka Kocmichová, předseda Odboru sportu ČOS Petr Syrový a vzdělavatel ČOS Zdeněk Mička položili věnce na hrob M. Tyrše a J. Fügnera na pražských Olšanských hřbitovech a k sokolskému hrobu u krematoria v Praze Strašnicích, v němž spočívají sestry a bratři, kteří pro Sokol a vlast žili, pracovali a umírali.

První sokolská jednota, Sokol Pražský, byla založena 16. února 1862. Ještě v témže roce 1862 se sokolské hnutí začalo šířit z Prahy do Čech a na Moravu – byly založeny jednoty v Brně, Jičíně, Jaroměři, Kolíně, Kutné Hoře, Nové Pace, Příbrami, Turnově a Čáslavi.Od tohoto data, jak plynuly dějiny, Sokol v různých etapách naplňoval naši národní historii, aktivně ji spoluvytvářel. Od svého založení usiloval o dovršení národního obrození, jež vyvrcholilo vznikem samostatného státu Čechů a Slováků. Za první světové války se sokolská myšlenka prolínala se zakládáním československých legií ve Francii, v Rusku a v Itálii.

Sokol hrál významnou roli i při vzniku našeho státu 28. října 1918, kdy spolu se studenty a DTJ vytvořil Národní stráž na ochranu veřejného pořádku a v následujících měsících vytvořil čtyři prapory armády, jež na Slovensku bránily republiku. Po vzniku ČSR se Sokol postavil za budování samostatného státu a byl odhodlán ho bránit se zbraní v ruce. V době nacistické okupace  se mnozí sokolové zapojili do odboje a v boji za znovuzískání svobody mnozí z nich položili své životy.

Činnost Sokola byla v historii čtyřikrát násilně ukončena, ale vždy, jak jen to bylo možné, vstal Sokol jako pták fénix z popela a obnovil svoji činnosti. I to svědčí o tom, že sokolské hnutí a jeho myšlenky a ideály v české společnosti silně zakořenily. A Sokol vyznávající hodnoty demokracie, svobody a harmonického všestranného rozvoje osobnosti, svojí činností, svým moderním programem oslovuje i současné generace.