Vyhlášení fotografických soutěží pro mládež a pro seniory / 01.03.2019

Komise pro práci s mládeží a seniory vyhlásila dvě fotografické soutěže: jednu pro mládež, druhou pro seniory, obě s názvem Sokolské okamžiky. Obě soutěže mají termín odevzdání do 15. dubna 2019. Jak již napovídá téma „Život v Sokole“, fotit lze například cvičení, výlety, soutěže apod, nebo lze zaslat i vzpomínkové fotky na XVI. všesokolský slet.

Způsob zaslání fotografií přihlášených do soutěže: Vždy jen 1 fotografii zašlete elektronicky na adresu marie.brunerová@seznam.cz. A to s uvedením celého jména autora, roku narození, jednoty a župy, v případě soutěže pro mládež i jména cvičitele/cvičitelky nebo trenéra/trenérky. Soutěž pro mládež má pět věkových kategorií: I. 8–9. let,II, 10–11 let, III. 12–13 let, IV. 14–15 let a V. 16–18 let.

Slavnostní vyhlášení výsledků bude o prvním víkendu v květnu, kdy vyhodnocení účastníci, resp. vítězové jednotlivých věkových kategorií budou pozvání do Prahy na vernisáž z těchto fotografií a následný víkendový pobyt se sportovním zaměřením pro účastníky soutěže pro mládež a s kulturním programem pro vyhodnocené ze soutěže pro seniory.

Podrobnější informace na: http://www.sokol.eu/obsah/31/vzdelavatelsky-odbor-cos

Případné dotazy lze zaslat e-mailem na: j.rosakova@seznam.cz