Sokolové na výcviku u Hradní stráže tentokrát s účastí až z Ameriky / 02.04.2019

Dvakrát v roce pořádá Česká obec sokolská ve spolupráci s Hradní stráží výcvik krojovaných sokolů a sokolek v pořadové přípravě. Zájem o výcviky neutichá, naopak, právě probíhající dubnový termín je nabitý do posledního místa a co víc, zúčastní se ho i zástupce Amerického Sokola a Sokola Mnichov. Hojné zastoupení mají tentokrát i pražské jednoty. Tradičně čeká všechny účastníky i doprovodný program a závěrečný pochod v sokolských krojích z Pražského hradu do Tyršova domu k soše Miroslava Tyrše.

Spolupráce s Hradní stráží probíhá již několik let. První výcvik sokolů proběhl v listopadu 2014. V loňském roce byla tato spolupráce symbolicky stvrzena, když starostka ČOS Hana Moučková při příležitosti 100. výročí vzniku Hradní stráže slavnostně připnula na prapor Hradní stráže repliku stuhy, kterou v roce 1933 věnoval Sokolu Hradčany Tomáš Garrigue Masaryk za strážení Pražského hradu v roce 1918. Sokolové se v posledních letech na Hrad vracejí, někteří jsou přímo příslušníky Hradní stráže, jiní zde během tří dnů projdou výcvikem, který je naučí pořadové přípravě, jak se správně chovat na pietních aktech, jak klást květiny a věnce, jak zacházet s praporem. Nabyté zkušenosti pak mohou předávat dál ve svých jednotách. 

Každoročně jsou pro výcvik stanoveny dva termíny, jeden v dubnu, druhý v září. Nejinak je tomu v letošním roce. O dubnový termín byl tentokrát takový zájem, že jsme poprvé museli zájemce i odmítat a nabídnout jim zářijový termín, který proběhne 4. až 6. září 2019, a kde jsou stále volná místa. Je možné se na něj hlásit zde

Čas strávený na výcviku se musí bratrům a sestrám zpestřit. Vždyť někteří z nich přijíždějí z druhého konce republiky, navíc v době své dovolené. Poznatky z dubnového termínu se dostanou dokonce ještě dál, až do Ameriky.  Není to ostatně poprvé, kdy bude účast přímo mezinárodní. Už v roce 2015 zavítali do Prahy zástupci Sokola Vídeň, nyní k nim přibude člen jednoty Tábor ve státě Illinois v USA a člen Sokola Mnichov. Proto není opomenut ani odpolední a večerní program. Ve středu 3. dubna, až odloží sokolové cvičné věnce a prapory, prohlédnou si areál Pražského hradu, ve čtvrtek večer si zacvičí v Sokole Pražském. V pátek pak zakončí celý program slavnostním pochodem z Pražského hradu do Tyršova domu. Přejeme všem úspěšný výcvik a hodně zážitků!