Starostka ČOS pozdravila jménem sokolů celostátní konferenci Klubu českých turistů / 01.04.2019

Starostka České obce sokolské se o víkendu zúčastnila celostátní konference Klubu českých turistů, jejíž delegáty pozdravila jménem svým i jménem celé České obce sokolské. Oba tyto spolky, které patří k nejstarším v republice, pojí společně vyznávané hodnoty, pohnuté okamžiky naší historie a především přátelské vztahy a dlouhodobá spolupráce jak v minulosti, tak v současnosti.

Na letošní celostátní konferenci si její delegáti připomenuli dvě letošní významná výročí KČT – 130 let od prvního vydání časopisu Turista a 130. výročí vyznačení první turistické trasy. Obě tato výročí starostka ČOS také připomenula ve své zdravici, v níž mimo jiné řekla:

„Naše spolky – KČT a ČOS – patří k nejstarším spolkům v České republice, když začaly působit již v předminulém století. V loňském roce jste oslavili jubileum – 130 let od založení Vašeho spolku. Letos, i na této konferenci, si připomínáte další dvě výročí – letos je tomu 130 let, kdy Vaši předchůdci vyznačili první turistickou trasu z Berouna do Sv. Jana pod Skalou, stejná doba nás rovněž dělí od prvního vydání časopisu Turista, který je bez přerušení druhým nejdéle vydávaným periodikem v České republice. K oběma těmto jubileím Vám jménem svým i jménem celé ČOS blahopřeji. Dovolím si říci, že právě tato první vyznačená trasa, která má dodnes původní, nezměněnou podobu, je jednoznačným dokladem aktuálnosti a záslužnosti Vaší činnosti. Potvrzením, že ideje, poslání a program Vašeho spolku jsou stále životaschopné, moderní a oslovující i současné generace.

Na tomto místě chci také zdůraznit, že nás nespojuje jen historie, ale také současnost a naše přátelská spolupráce, kterou jsme odhodlání dále rozšiřovat a prohlubovat.

Dovolte mi poděkovat za Vaši práci, kterou děláte pro rozvoj turistiky v ČR a především pro všechny, kteří jsou aktivními turisty.“