Nabídka studia v Dánsku / 24.05.2019

Díky dlouholeté spolupráci mezi Českou obcí sokolskou a dánskou Gerlev Physical Education and Sports Academy mají členové ČOS možnost studovat za výhodných podmínek na této prestižní dánské sportovní akademii ve čtyřměsíčním internátním programu.

Hlavním cílem vzdělávacího programuInternational Sport For All Leaders Educationje nabídnout mezinárodní vzdělání cvičitelům a trenérům, kteří chtějí dále působit jako cvičitelé a činovníci v oblasti sportu pro všechny. Vedlejším cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce mezi mladými lidmi z celého světa. Program je vhodný především pro členy ČOS ve věku 18–30 let.  

Výuka začíná 18. srpna 2019 a končí 21. prosince 2019. Výuka probíhá v anglickém jazyce. Pro studium je vyžadována znalost anglického jazyka na úrovni B2, výborný zdravotní stav a vysoká motivace.Škola je internátního typu, tzn. studenti i učitelé jsou ubytováni v areálu školy.

Většina předmětů je zaměřena prakticky, ve výuce se využívá metody „learning through experience“. Student si volí hlavní předmět (deset lekcí týdně) – např. parkour, street dance, beachvolejbal, fotbal, outdoorové aktivity, jógu nebo Natural move; dále vedlejší sportovní předmět (šest lekcí týdně) a dva teoretické předměty (čtyři lekce týdně). Z teoretických předmětů lze studovat např. sportovní psychologii, filozofii, hry a hraní v současné výuce apod. Účastnici programu „International Sports for All Leaders Education” získají Mezinárodní certifikát o účasti s uvedením obsahu vzdělávacího programu. Na základě získaného certifikátu lze žádat o uznání kvalifikace cvičitel všestrannosti ČOS II. případně I. třídy.  

Studenti z České republiky v roce 2019 budou platit pouze snížené školné, které pokryje náklady na ubytování, stravu 5x denně, výuku ve škole, poznávací zájezdy po Dánsku aj. Snížené školné činí 6300 dánských korun (DK) – plné školné by přitom činilo 32 050 DK (4273 EUR). Dále se platí povinná exkurze do zahraničí (4000 DK) a učební pomůcky (2200 DK). Další nutné výdaje již nejsou, existuje však např. možnost přikoupit řadu (nepovinných) exkurzí do zahraničí aj.

Studenti si hradí dopravu do Dánska a zpět a také zdravotní pojištění po dobu prvních šesti týdnů (pak se již na ně vztahuje dánské veřejné pojištění). Měli by mít také kapesné.

Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 21. června 2019. Přihlášky se zasílají mchlumsky@sokol.eu. Podrobnější informace, včetně přihlášky naleznete na https://sokol.eu/obsah/5762/nabidka-studia-v-dansku-clenum-cos nebo v anglickém jazyce na www.gerlev.dk

Informace dále podá: Mgr. Martin Chlumský, +420 604 726 298, e-mail: mchlumsky@sokol.eu