Časopis Sokol v roce 2020 / 16.12.2019

Změny v rámci strategie Sokol 2030 jste už určitě zaznamenali. Nová vizuální identita České obce sokolské se líbí, a tak je na čase udělat něco i s časopisem Sokol – vždyť v současné podobě vychází již patnáct let. Změny, k nimž v roce 2020 dojde, schválil na svém prosincovém zasedání Výbor ČOS.

Bude ukončen dosavadní způsob distribuce, kdy tištěné časopisy byly pro jednoty zasílány na župy. V roce 2020 se ruší zasílání tištěného časopisu zdarma, jednoty a župy si tedy, pokud chtějí časopis dostávat, musí časopis předplatit. Cena ročního předplatného na rok 2020 činí 199 korun, do zahraničí + příslušné poštovné. Obdobně jako v předchozích letech je potřebné vyplnit (a zaslat do redakce – poštou nebo e-mailem na jhorka@sokol.eu) kartotéční objednávkový lístek, na němž je potřeba uvést adresu, na níž se mají výtisky zasílat. Tištěné vydání nebude v plném znění zveřejňováno na webových stránkách. Součástí časopisu bude i nadále samostatná příloha Vzdělavatelské listy.

K nejdůležitějším z nich dochází v oblasti distribuce, Výbor rovněž rozhodl o ukončení vydávání měsíční elektronické verze časopisu, jehož obsah bude publikován ve zpravodajství webových stránek www.sokol.eu. Články z webu budou každý měsíc zasílány spolu s důležitými organizačními informacemi ve speciálním e-mailovém newsletteru. V tištěné formě bude časopis Sokol vycházet nadále se čtvrtletní periodicitou. Bude obsáhlejší a věříme, že bude i čtivější a přehlednější.

Zpravodajství ze života jednot a oddílů dostane místo i v Aktualitách na webu www.sokol.eu. Díky tomu bude přístupné pro více čtenářů než současná verze v PDF, články půjdou sdílet i na sociálních sítích. V současné chvíli se připravují zásadní změny webových stránek, které již začátkem příštího roku umožní, aby organizátoři vkládali zpravodajství ze svých akcí sami. Nejčtenější články budou zveřejněny i v pravidelném měsíčním elektronickém newsletteru.

Nové rubriky

V časopise přibudou nové rubriky a témata. Půjde například o rozhovor se zajímavou osobností, která je nějak se Sokolem spjata, případně může být pro sokoly inspirací. Větší rozsah dostanou reportáže a fotografie ze zajímavých akcí, v každém čísle vám také představíme jednotu, oddíl nebo člena Sokola, kterým se v uplynulých měsících něco mimořádného povedlo. Prostor dostanou i materiály, ve který se dozvíte novinky potřebné pro chod jednot nebo oddílů, ať už půjde o legislativní nebo organizační záležitosti.

Zpravodajství ze života jednot a oddílů dostane místo i v Aktualitách na webu www.sokol.eu. Díky tomu bude přístupné pro více čtenářů než současná verze v PDF, články půjdou sdílet i na sociálních sítích. V současné chvíli se připravují zásadní změny webových stránek, které již začátkem příštího roku umožní, aby organizátoři vkládali zpravodajství ze svých akcí sami. Nejčtenější články budou zveřejněny i v pravidelném měsíčním elektronickém newsletteru.